Hedersutmärkelser

ÅRETS HEMATOLOGISJUKSKÖTERSKA

Årets Hematologisjuksköterska är en utmärkelse som mellan åren 2011-2016 delades ut av Blodcancerfonden i samarbete med Nationellt Nätverk för Hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS). Nästkommande år bordlades priset beroende på att HEMSIS upphörde, men från och med 2019 är både HEMSIS och Årets Hematologisjuksköterska åter på banan. Således är Blodcancerfonden oerhört stolta över att återigen kunna ge någonting konkret tillbaka till landets viktiga sjuksköterskor inom hematologi. 

Likt Årets Avhandling, som beskrivs nedan, tillhandahåller Blodcancerfonden hela beloppet på 10 000 kronor för denna utmärkelse. Detta medan HEMSIS är ansvariga för att bedöma vem som får äran att tilldelas denna hedersutmärkelse från år till år. En grann uppgift som Blodcancerfonden inte själva har möjlighet att avgöra, men som HEMSIS är helt rätt organisation att bedöma som företrädare för Sveriges engegerade och kompetenta hematologisjuksköterskor. 

 

Anita Bertilsson, 2016 års mottagare av Årets Hematologisjuksköterska


ÅRETS AVHANDLING

Priset Årets Hematologiska Avhandling instiftades år 2002 av Blodcancerförbundet och delas ut i samband med Svensk Förening för Hematologis Fortbildningsdagar som hålls den första veckan i oktober varje år. Förutom prissumman på 10 000 kronor från Blodcancerfonden får mottagaren även ett diplom och självklart äran över att ha blivit vald som vinnare i hård konkurrens med andra nyutexaminerade disputanter. 

Bedömingskommittén består för närvarande av tre stycken seniora forskare från våra nordiska grannländer. Deras bedömning tar hänsyn till avhandlingens originalitet, dess vetenskapliga tyngd samt möjliga framtida betydelse. 2018 gick priset till Axel Hyrrenius Wittsten från Lund Universitet för dennes avhandling Molecular Interrogation and Functional Studies of Acute Leukemia. En uppsatts som gällde akut leukemi med ett särskilt fokus på underliggande molekylära avvikelser. 


Blodcancerförbundet är väldigt glada över att kunna ge någonting konkret tillbaka till unga forskare inom hematologin tillsammans med landets hematologisjuksköterskor. Något som ligger helt i linje med vår uppgift att i första hand stötta yngre blodcancerforskare samt sjuksköterskor verksamma inom vuxenhematologin i Sverige.