Info & läsvärt

Gathering Relevant Information 9TTB7YJ (1)

I dagens informationssamhälle finns det otroligt mycket kunskap att ta del av på olika sätt. Framförallt Internet svämmar över att information som emellertid kan vara antingen föråldrad eller direkt felaktig. Någonting som i allra högsta grad stämmer in på blod- och blodcancerområdet där det sker otroligt mycket i ett högt tempo. Med andra ord kan det vara svårt att hänga med i svängarna, vilket också är skälet till att ett av Blodcancerförbundets övergripande mål är att sprida information om blodcancer och livet som blodcancerberörd.

 

Välkommen med i Blodcancerförbundet - för kunskap och livskraft
Här är en enkel folder om oss:

Välkommen med i Blodcancerförbundet - folderomslag

Senast uppdaterad 05 april 2022