Info & läsvärt

I dagens informationssamhälle finns det otroligt mycket kunskap att ta del av på olika sätt. Framförallt Internet svämmar över att information som emellertid kan vara antingen föråldrad eller direkt felaktig. Någonting som i allra högsta grad stämmer in på blod- och blodcancerområdet där det sker otroligt mycket i ett högt tempo. Med andra ord kan det vara svårt att hänga med i svängarna, vilket också är skälet till att ett av Blodcancerförbundets övergripande mål är att sprida information om blodcancer och livet som blodcancerberörd.

 

I dagens informationsöverflöd kan det vara svårt att hitta korrekt och tillförlitlig info


Senast uppdaterad 16 oktober 2020