Annat material

Foldern: Välkommen med i Blodcancerförbundet - för kunskap och livskraft

Klicka på bilden och läs! (Folderversion med uppdatering 2022)

medlemskapsfolder blcf

' 

Här är Blodcancerförbundets lexikon Blodcancer A-Ö

Omslaget broschyren Blodcancer A-Ö omtryck 2022

 

Ta gärna del av Blodcancerförbundets lexikon Blodcancer A-Ö om du önskar få klarhet i alla de medicinska termer, begrepp och förklaringar som har att göra med blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom. En lika delar uppskattad som heltäckande informationsskrift till för patienter, närstående och vårdpersonal. (Uppdaterades senast sensommaren 2022).  

 

Informationsskriften Att vara stödjande är till för Dig som önskar stötta en familjemedlem, vän eller en annan närstående som drabbats av allvarlig sjukdom. Fastän Blodcancerförbundet i första hand tog fram denna skrift för våra medlemmar som är familjemedlemmar eller just stödjande, är den även av värde för den som själv drabbats av sjukdom och eftersöker mer info om till exempel hur man bearbetar en kris. (Gavs ut hösten 2019).  

 

Varmt välkommen att ladda ned den informativa broschyren Vad gör min benmärg? som tagits fram av Blodcancerförbundet i samarbete med den internationella paraplyorganisationen MDS Foundation. En broschyr som må ha störst värde för dem berörda av myelodysplastiska syndrom (MDS), men som innehåller matnyttig information för alla drabbade av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. (Gavs ut våren 2019).  

  

Hur går jag vidare nu?  (OBS! Upplagan av denna broschyr är tyvärr slut och inget nytryck är för närvarande planerat.) Denna broschyr handlar om att hantera av allvarlig sjukdom. Broschyren, som har tagits fram med stöd av Sanofi, är indelad i två separata avsnitt vilka vänder sig till patienter respektive närstående. I fokus står krisens fem olika faser och vad man som berörd kan göra för att hantera denna nya situation. Skribenterna bakom skriften är psykologerna Jan-Henry Stenberg och Johanna Stenberg. (Gavs ut under 2019).

SLUT i lager!

  

 

 

 

 

 


 

Senast uppdaterad 15 augusti 2022