Covid-19 - råd och fakta

Vi vill uppmana till att endast hämta information från pålitliga källor. Vi rekommenderar till exempel www.krisinformation.se. Det går även bra att ringa 113 13 och ställa allmänna frågor om sjukdomen. Viktigast i dagsläget är att skydda sig själv och andra, där Folkhälsomyndigheten ger ett antal råd om detta via följande länk

Image Of Flu Covid 19 Virus Cell Under The Microsc HEZ82RX

Vaccination

Vaccinering mot covid-19 påbörjades i Sverige vid årsskiftet. Vaccinationsprioriteringen i dagsläget innebär att personer som har genomgått en stamcellstransplantation eller är äldre än 65 år ska vaccineras i Fas 2. Övriga som tillhör riskgrupp på grund av blodcancersjukdom och/eller som är 60-64 år kommer att vaccineras i Fas 3. Osäkerheten är fortfarande stor när riskgrupper kommer att erbjudas vaccin och skillnaderna mellan regionerna är stora. I vissa regioner kommer vaccinering att erbjudas på hematologavdelningarna och i andra är det vårdcentralerna som genomför vaccineringen. Vi rekommenderar att man själv hör av sig både till sin hematolog eller onkolog och till sin vårdcentral och undersöker hur man går tillväga. Det kan vara viktigt att nämna att man tillhör riskgrupp och eventuellt krävs det att man får ett intyg på sin sjukdom.

För den som behandlas med monoklonala antikroppar finns mer information här. I övrigt hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten

Bakgrund covid-19

Kring nyår 2020 upptäcktes det nya coronaviruset (även kallat 2019-nCoV och SARS-CoV-2) efter att människor blivit sjuka i staden Wuhan i Kina. Viruset tillhör virusfamiljen Corona, dit även bland annat SARS hör. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet COVID-19 och Världshälsoorganisationen (WHO) klassar virusutbrottet som en pandemi. Det innebär att det sker en omfattande spridning av sjukdomen till världens alla kontinenter. Stora delar av världens samhällen och människor väntas påverkas.

Enligt Folkhälsomyndigheten visar en stor kinesisk studie att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, som cancer, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Det finns alltså en del data som tyder på att människor i en redan mycket utsatt situation också är särskilt sårbara för covid-19. Vi vill därför särskilt inskärpa vikten av att alla följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen. Det gäller alla i samhället och inte minst om du har kontakt med personer med cancer. 

När ska jag stanna hemma?

Den som känner sig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma från jobb, skola och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Stanna hemma även om du bara upplever milda symptom. Det är viktigt för att minska risken att andra smittas. Vi behöver hjälps åt att skydda riskgrupper i samhället.

Till riskgrupper hör äldre personer samt de som har andra bakomliggande sjukdomar (till exempel hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer och diabetes). Du som är frisk och äldre än 70 år, bör så långt det är möjligt undvika att använda kommunaltrafiken, gå och handla och eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Om du har äldre släktingar, bör du som anhörig och närstående undvika att träffa dem just nu. Det är för att skydda dem från virus.

Behöver du sjukvårdsrådgivning bör du kontakta 1177 Vårdguiden. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden. Om du har en pågående behandling mot cancer kan du kontakta din kontaktsjuksköterska för att få individuella råd. 

Om att stanna hemma 

Om du har förkylningssymtom ska du stanna hemma från arbete, skola och förskola tills du är frisk. Det är för att skydda äldre personer och personer som redan är sjuka och har nedsatt immunförsvar. Det är enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Under den här tiden ska du undvika att träffa andra personer. Till exempel ska du:

 • Inte träffa andra människor än de du redan bor med. Det innebär bland annat att du inte ska gå till skolan, arbetet eller förskolan. Du ska inte heller gå ut för att handla i din butik.
 • Inte resa med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.
 • Stanna hemma minst två dagar extra efter att du har blivit symtomfri.

Du som är hemma och sjuk bör tänka på att vila mycket, dricka extra mycket och försöka äta även om du inte känner dig hungrig. Gå upp och gå om du orkar. Om du har feber finns det fler olika receptfria läkemedel.

Vilka är symptomen?

Olika luftvägssymtom, feber och hosta. Symtomen kan även vara lindriga. Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan att en person smittas till att sjukdomen bryter ut, för viruset är 2-14 dagar. Folkhälsomyndigheten bedömer att viruset endast smittar när du är sjuk eller i samband med insjuknandet. 

Det finns i nuläget inget vaccin och än är det mycket som vi inte vet om det nya viruset. Experterna lär sig dock mer och mer hela tiden. För en kontinuerlig sammaställning av den pågående forskning som bedrivs mot covid-19, vänligen följ denna länk

Hur kan smitta förhindras?

Det nya coronaviruset sprider sig dels genom direkt kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Det kallas droppsmitta och bygger på att någon som är sjuk har virus i sina luftvägar och slemhinnor som hamnar på någon annan. Det kan smitta till exempel genom att du nyser och någon står nära dig, eller genom att någon får det på händerna och sedan tar sig i ansiktet.

För att det ska vara hög risk för att smittas krävs det att man är nära (närmare än två meter) någon under "längre tid", EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har satt gränsen vid 15 minuter. Det är dock väldigt osannolikt att bli smittad bara genom att passera någon utomhus eller stå bredvid någon en kort stund i kollektivtrafiken, enligt Folkhälsomyndigheten.

För att stoppa denna typ av smittspridning, tänk på att:

 • Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
 • Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
 • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk
 • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra människor.

Om du är eller reser utomlands är det bra att tänka på att smitta också kan förhindras genom att:

 • Undvika marknader med levande djur och att undvika oskyddad kontakt med vild djur eller lantdjur.
 • Tillaga ägg och kött väl. 

Olika sätt att reagera

Hur man reagerar på corona-pandemin skiljer sig åt från person till person. Vissa reagerar mycket starkt medan andra kanske inte reagerar alls. Men om man känner till olika sätt att reagera, blir det ofta lättare att förstå både sina egna och närståendes reaktioner. Reaktioner i samband med denna pandemi kan vara att:

 • bli orolig, rädd och mer sårbar än vanligt
 • bli rastlös, får svårt att sitta still och att koncentrera dig på andra saker
 • mer otålig och lättirriterad än du annars brukar vara
 • få svårt att företa dig någonting
 • vilja vara ensam - eller tvärtom undvika ensamhet
 • få svårt att sova och mardrömmar

Kroppsliga reaktioner

Kroppen kan också reagera med symptom som påminner om covid-19, vilket Det i sin tur kan öka på oron. Det kan till exempel vara:

 • darrningar och svettningar
 • huvudvärk
 • hjärtklappning
 • yrsel och svimningskänsla
 • brist på aptit
 • matthet eller spänningar
 • värk i musklerna främst i bröstkorgen, axlarna och nacken

Vad kan jag göra själv?

Att vara isolerad hemma och att hårt begränsa sitt sociala liv är ovanligt och jobbigt för många. Försök att tänka på att isoleringen innebär en kraftig minskning av smittan och att det kan vara livsavgörande för väldigt många människor. Försök i möjligaste mån att leva så vanligt som möjligt och att:

 • Prata med andra vuxna. Att dela tankar, frågor och känslor gör att du får en bättre förståelse för det som händer.
 • Äta och sova som du brukar, även om du jobbar hemifrån eller är sjuk.
 • Gör aktiviteter du tycker om, även om det i nuläget finns begränsningar för vad du kan göra. Finns det kanske något som du tidigare inte haft tid att göra?
 • Röra på dig. Fysisk aktivitet är ett bra sätt att minska stress, oro och ångest. Det är nu extra viktigt för dig att röra på dig på något sätt för att du skall må bra.
 • Sålla och begränsa informationen. Försök begränsa antalet nyhetssändningar och ta del av information från pålitliga och bekräftade källor från myndigheterna.

Om du blir orolig kan du också tänka på hur du andas. Försök andas långsamt och fokusera på utandningen.

Information in other languages

Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Coronavirus disease (COVID-19) is a new strain that was discovered in 2019 and has not been previously identified in humans.

Coronaviruses are zoonotic, meaning they are transmitted between animals and people. Detailed investigations found that SARS-CoV was transmitted from civet cats to humans and MERS-CoV from dromedary camels to humans. Several known coronaviruses are circulating in animals that have not yet infected humans. 

Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure and even death. 

Standard recommendations to prevent infection spread include regular hand washing, covering mouth and nose when coughing and sneezing, thoroughly cooking meat and eggs. Avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and sneezing. 

#tellcorona

Information in other languages


Källor: 1177 Vårdguiden, Svenska Röda Korset, WHO och Cancerfonden

Denna webbsida uppdaterades senast torsdagen den 1 december 2020


Senast uppdaterad 05 februari 2021