Internationellt samarbete

UNIK ORGANISATIONSFORM

Till skillnad från många andra patientorganisationer riktar Blodcancerförbundet sig till patienter och närstående med alla typer av blod- eller blodcancer, vilket både kan vara en utmaning men även väldigt lärorikt vid internationellt samarbete. I andra länder organiseras patientorganisationer ofta efter en särskild blodcancerdiagnos, alternativt delas upp i flera grova kategoriseringar, och därmed är även det internationella arbetet uppdelat i enlighet med detta. Blodcancerförbundet arbetar bredare än så, och har därför etablerat samarbeten med många olika aktörer runtom i världen. 

NORDISKT SAMARBETE

Blodcancerförbundet har sedan 2011 haft ett väl fungerande samarbete med de norska organisationerna Blodkreftforeningen och Lymfekreftföreningen, samt de danska föreningarna Dansk Myelomatose Forening och Lyle. Vårt samarbete har genom åren inneburit bland annat inspiration, erfarenhetsdelning och utbytet av viktig information. Sedan 2017 har vi därtill etablerat samarbeten med Association of Cancer Patients in Finland, isländska Ung Kreftur  samt Dansk MPN-Forening.  

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Blodcancerförbundet är medlemmar i följande internationella organisationer:

 

Lymphoma Coalition

 

International Myeloma Foundation (IMF) 

 

MDS Foundation 

 

Myeloma Patients Europe

 

CLL Advocates Network

 

CML Advocates Network

 

MPN Advocates Network

 

Acute Leukemia Advocates Network (ALAN)

 

Thalassaemia International Federation (TIF)

 

Know AML 

 

The European Cancer Patient Coalition (ECPC)