Liten Myelomskola

 

1. ÖVERLÄKARE ULF-HENRIK MELLQVIST (SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS, BORÅS)

BAKGRUND TILL CANCER OCH MYELOM 

 

 

2. ÖVERLÄKARE HARETH NAHI (KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, HUDDINGE)

SÅ STÄLLS DIAGNOSEN MYELOM

 

 

3. ÖVERLÄKARE CECILIA HVEDING BLIMARK (SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, GÖTEBORG)

SÅ UPPTÄCKS MYELOM 

  

 

4. ÖVERLÄKARE BIRGITTA LAURI (SUNDERBY SJUKUS, LULEÅ)

SKELETTSJUKDOM VID MYELOM 

 

5. ÖVERLÄKARE ULF-HENRIK MELLQVIST (SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS, BORÅS)

BEHANDLING AV MYELOM

  

6. KONTAKTSJUKSKÖTERSKA JENNY TÖRNBLOM (KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET, HUDDINGE)

ATT LEVA MED MYELOM