Lymfom

Lymfom, också kallad Maligna (elakartade) lymfom, uppdelas i två huvudtyper: Hodgkins lymfom och non-Hodgkins lymfom. Samlingsnamnet för denna typ av cancersjukdom är (maligna) lymfom. Lymfom är en cancersjukdom som utgår från celler/vävnader/organ involverade i kroppens immunförsvar. Vanligast är att lymfkörtlar, mjälte och benmärg berörs men det är inte ovanligt att lymfom utgår från celler i hud, lever, öron- näsa- hals området, mag-tarmkanalen, centrala nervsystemet och mer sällan från andra organ. 

Lymfom drabbar främst äldre människor men förekommer i alla åldrar. Cirka 2 000 personer drabbas årligen av lymfom i Sverige. Drygt 150 av dessa insjuknar i Hodgkins lymfom medan övriga nya fall utgörs av non-Hodgkins lymfom. Orsakerna till lymfom är okända. Några riskfaktorer har visats vara försvagat immunförsvar, vissa virus och bakterier, reumatisk sjukdom samt viss ärftlighet. 

Vanliga symtom är förstorad lymfkörtel, förstorad mjälte, feber, nattsvettningar, viktnedgång och trötthet. Metoder för att fastställa diagnos och utbredning är vävnadsprover, blodprover, ryggmärgsprov, kroppsundersökning, lungröntgen, datortomografi (CT), ultraljud och magnetkamera. Lymfom kallas ibland även för lymfkörtelcancer just därför att det är ett samlingsnamn för tumörer som utgår från celler i lymfsystemet. 

 

Daniel Molin, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, beskriver hur sjukdomen yttrar sig och hur den kan behandlas på förbundets egna youtube-kanal

 

Mantelcellslymfom - en ovanlig men aggressiv undergrupp till Maligna Lymfom

 

Informationsmaterial

Läs mer i vår informationsbroschyr 

Standardiserat Vårdförlopp (Maligna Lymfom)

Regionalt Vårdprogram (Maligna Lymfom)

Nationellt Vårdprogram (Aggressiva B-Cellslymfom)

Nationellt Vårdprogram (Follikulärt Lymfom)

Nationellt Vårdprogram (Hodgkins Lymfom)

Nationellt Vårdprogram (Mantelcellslymfom)

Nationellt Vårdprogram (T-Cellslymfom)

Nationellt Vårdprogram (Hudlymfom)

Facebook-grupp Lymfom (Hodgkins & Non-Hodgkins Lymfom)

Facebook-grupp Hodgkins Lymfom (Vi med Hodgkins Lymfom!)

Patientguide Kutant Lymfom (Hudlymfom)