Kansli

Blodcancerförbundets kansli har som uppdrag att driva våra medlemmars intressen i enlighet med styrelsens beslut. Medlemsföreningarnas behov och intresseområden är fokuset för detta arbete.

Interior G35a8604b8 1920

Blodcancerförbundets kansli är beläget i Sundbyberg och har till uppgift att bland annat verkställa styrelsebeslut, arbeta i enlighet med medlemsföreningarnas intressen, jobba med intressepolitiska frågor, administrera Blodcancerfonden och genomföra informationsinsatser både internt och externt.

Inom förbundskansliets ansvar finns också den centrala medlemshanteringen, koordineringen av stödpersonsverksamheten, medlemstidningen Haema, samt mycket extern kommunikation.Generalsekreterare

Lise-lott Eriksson
070 756 71 42
lise-lott@blodcancerforbundet.se  

Föreningskoordinator

Linnéa Enmark
070 010 02 09
linnea@blodcancerforbundet.se

HR-chef och verksamhetsassistent

Lottie Méran
070 494 67 93
lottie@blodcancerforbundet.se   

Medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig

Olina Lind
08 546 40 540
olina@blodcancerforbundet.se

Administratör

Tara Olavisdotter
08 546 40 540
Telefontid: måndag-fredag kl. 10.00 -12.30
tara@blodcancerforbundet.se

Vikarierande ekonomiassistent

Jason Wei
070 717 88 37
jason@blodcancerforbundet.se

Ekonomiassistent (föräldraledig)

Isadora Nilsson
070 772 73 06
isadora@blodcancerforbundet.se

Kommunikatör

Håkan Sjunnesson
070 273 89 72
hakan@blodcancerforbundet.se

 

 

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, vid stranden av Bällstaån

Senast uppdaterad 17 maj 2023