Kansli

Blodcancerförbundets kansli är beläget i Sundbyberg och har till uppgift att bland annat verkställa styrelsebeslut, arbeta med intressepolitiska frågor, administrera Blodcancerfonden och genomföra informationsinsatser både internt och externt. Förbundskansliet ger också stöd till våra fjorton föreningar och har det yttersta ansvaret för förbundets ekonomi, marknadsföring, budget samt till viss del strategiska frågor rörande verksamheten.

Det är även förbundskansliet som sköter om den centrala medlemshanteringen, koordineringen av stödpersonsverksamheten, medlemstidningen Haema, webbutiken samt all extern kommunikation. I Blodcancerförbundets lokaler ligger på Hamngatan 15B huserar därtill den intressepolitiska påverkansorganisationen Nätverket mot cancer, som Blodcancerförbundet är aktiva medlemmar i.


VI SOM JOBBAR HÄR
OPERATIV ORDFÖRANDE
Lise-lott Eriksson
070 756 71 42
lise-lott@blodcancerforbundet.se

 

LOKALFÖRENINGSANSVARIG
Amanda Sandman
070 – 327 30 48
amanda@blodcancerforbundet.se


KOMMUNIKATÖR

Håkan Sjunnesson
070 273 89 72
hakan@blodcancerforbundet.se

 

VERKSAMHETSASSISTENT  
Lottie Méran
070 494 67 93
lottie@blodcancerforbundet.se 

                                  

MEDICINSKT SAKKUNNIG
Olina Lind
08-546 40 540
olina@blodcancerforbundet.seADMINISTRATÖR BLODCANCERFONDEN

Tara Olavisdotter
08-546 40 540
Telefontid: måndag-fredag kl. 10.00 -12.30
tara@blodcancerforbundet.se

VIK. EKONOMIASSISTENT 
Jason Wei
070 717 88 37
jason@blodcancerforbundet.se

 

EKONOMIASSISTENT 
Isadora Nilsson (föräldraledig tills vidare)
070 772 73 06
isadora@blodcancerforbundet.se

  


 

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken

Senast uppdaterad 30 september 2022