Vi är medlemmar i Giva Sverige

Den 26 april 2023 blev Blodcancerförbundet officiellt medlemsorganisation i Giva Sverige. Giva Sverige säkrar etisk, transparent och professionell styrning av ideella organisationers verksamhetsfinansiering från gåvor, donationer och bidrag.

giva sverige logotype

Organisationen Giva Sverige arbetar för att stärka kvalitet och styrning i insamlingsorganisationer genom att hjälpa medlemsorganisationerna med verktyg för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering. Giva Sverige har utvecklat en Kvalitetskod, som medlemmar i Giva Sverige ska följa. Vi arbetar också med relaterad utbildning och opinionsbildning. Allt för att man som givare till Blodcancerförbundets och Blodcancerfondens insamlingar ska känna sig trygg.

 

Läs mer om Giva Sveriges verksamhet

 

Här är Blodcancerförbundets medlemssida på Giva Sveriges webbplats

https://www.givasverige.se/medlemmar/blodcancerforbundet/

 

Senast uppdaterad 24 maj 2023