Projektet Livskraft (Cancerrehab)

 

 

Vid årets femte sammanträde 2018 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 53 miljoner kronor till 18 nyskapande och utvecklande satsningar över hela Sverige. Däribland till Blodcancerförbundets projekt Livskraft vars syfte är att skapa förutsättningar för stöd och tydligare information, och därmed även bättre mående, hos berörda av cancer. Projektet riktar sig främst till personer som just har avslutat sin cancerbehandling och kommer att pågå i två års tid med start den 1 november 2018.

Det slutliga målet med Livskraft är att arbeta fram en digital plattform som kommer verka i mellanrummet mellan den vården, rehabiliteringen och det ideella stöd som patientföreningar erbjuder. Syftet är alltså att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer. Projektet har även som mål att påverka vården mot en mer patientrelaterad rehabilitering. 

Livskraft kommer alltså att erbjuda digitalt interaktivt stöd till alla cancerberörda. Den interaktiva webbportalen kommer bestå av informationsfilmer, webinars och en kunskapsbank. Det kommer även finnas delar med bloggar och chattforum för att lätt kunna skapa delaktighet och dela berättelser och gemenskap. Webbportalen kommer efter avslutat projekt drivas vidare och fortsätta utvecklas av Blodcancerförbundet.