Temadagar i kronisk blodcancer

Temadag I Lidköping om kronisk blodcancer 2:a september 2017

Shutterstock 365364938

Christian Pedersen Blodcancerförbundets ansvars & affärsutvecklare stod som arrangör i Lidköping som var en av sex städer i en landsomfattande informationssatsning om blodcancer som en kronisk sjukdom.Marie-Anne Blondell med diagnos KML hälsade alla välkomna och berättade om sin sjukdomshistoria som började för ca 30 år sedan.  Föreläsare var överläkare Hans Wadenvik Shalgrenska sjukhuset och överläkare Ulf-Henrik Mellqvist Södra Älvsborgs sjukhus. Läkarna beskrev olika Blodcancersjukdomar och hur många av dessa sjukdomar som nu blivit kroniska på grund av att nya läkemedel finns som förlänger patienternas liv! Det finns många olika Blodcancersjukdomar tex. Leukemier, Lymfkörtelcancer, Myelom och sällsynta Blodcancersjukdomar. Under varje sjukdomsdiagnos finns många undergrupper. Det finns akuta och kroniska leukemier.

Ofta syns det inte på en blodcancerpatient att den är sjuk. Varje människa är unik och behandlas efter detta! En medicin som passar en patient går inte bra  för en annan människa och därför kan man för det mesta inte jämföra patienter med samma diagnos med varandra!

För en del människor som fått en diagnos har inte sjukdomen utvvecklats och därför krävs ingen behandling! Efter föreläsningen fanns tid för frågor från de 60 deltagarna.

Christian Pedersen tog upp livet som blodcancerberörd och hur man hanterar vardagen. En del sjuka måste ha regelbundna behandlingar och en del patienter kan bli friskförklarade. Behandlingar som blodcancersjuka får ger många biverkningar som kan finnas kvar kanske hela livet som tex. infektionskänslighet, Neuropati, trötthet som inte går att sova bort, illamående, minskad energi, GVH ( olika skador efter stamcellstransplantation), minskad sexlust, Bältros. Detta är bara några av alla biverkningar en patient kan få!

Att leva med cancer innebär många utmaningar som att stångas med Försäkringskassan, en oförstående omgivning, att inte klara av att arbeta . skuld och skam att vara sjuk. svårigheter att klara praktiska sysslor, problem med ekonomin och en osynlig ( dold) sjukdom.Bakom en blodcancerdrabbad människa finns nästan alltid närstående. Tyvärr finns inte resurser för barn och familjemedlemmar i sjukvården!

Fler nyheter


Alla nyheter