Stipendierapporter

Blodcancerfonden förutsätter att de som tar emot utbildningsstipendium, medel för projekt inom omvårdnad eller anslagsmedel för blodcancerforskning inkommer med rapport.

Ett urval av dessa rapporter kommer att publiceras nedan, och ett antal av dessa kommer dessutom att medverka i Blodcancerförbundets medlemstidning Haema. 

 

                                         

 

FORSKNING

OMVÅRDNAD

Må bra till kropp och själ                                 Projekt Livskvalité

Personcentrerad utbildning                          Projektet "Hold on"

 

RESERAPPORTER

EBMT (2014)                                                           EHA (2015)

ASH (2015)                                                              Hematologkonferens (2015)

ASH II (2015)                                                          ASBMT (2015)

EBMT (2016)                                                           EBMT II (2016)                 

CML Study Group (2016)                                  Samtalskonst (2016) 

Innate Killer Summit (2016)                          ONS Texas (2016)               

ESCCA (2016)                                                         Konferens om Patientsäkerhet (2016)

ISHL 10 (2016)                                                       Utbildning i Solna (2016)

ASH (2016)                                                              EBMT Marseille (2017)

EBMT Marseille II (2017)                                   WHO Classification (2017)             

EHS Dublin (2017)                                                ISBT (2017)                                                     

MDS Symposium (2017)                                    "Towards personalized medicine" (2017) 

EHA (2017)                                                                Fortbildningsdagar Hematologi (2017)

Sexualitet och blodsjukdomar (2018)         Samtalskonst inom vården (2018)

Fortbildningsdagar Hematologi (2018)       IPOS (2018)

Sexualitet hos patienter med maligna blodsjukdomar (2019)