Medlemsaktiviteter

Årsmöte

Tisdagen den 19 mars 2019

Vi börjar kl.17.30 med mingel och lättare förtäring och års-mötet börjar ca kl. 18.00.

Efter årsmötet, ca 19.00 kommer Ylva Hellstadius som är Processledare för psykosocial cancerrehabilitering inom RCC Stockholm Gotland och berättar hur viktig den psykosociala rehabiliteringen är.

Årsmöteshandlingar.

Lokal: Hotell Sheraton, lokal Hagasalongen

Anmälan: senast 12 mars till Elisabeth Johansson 073 559 46 26 eller elisabeth@blodcancerforbundet.se

Kostnad: mat 50 kr som betalas via föreningens plusgiro 67 75 69-6 senast den 12 mars.

Endast för medlemmar.

 


 

 

Välkomna på våra caféträffar för blodcancerberörda.

 

Vi fikar med gelikar

Caféer för dig som är blodcancerberörd. Oavsett ålder och om du själv har en diagnos eller om en närstående har det, är du välkommen till våra öppna caféer.

 

Onsdagen 27 mars – tema Myelom

Onsdagen 10 april – tema MPN (ET, PV, Myelofibros)

 

Café för närstående

För dig som har en anhörig eller vän som har blodcancer har vi en träff onsdagen den 3 april.

 Vi pratar om vår situation i egenskap av närstående till blodcancersjuka. Det kan vara skönt och trevligt att träffa andra i samma situation i en avspänd miljö.

 

Vi håller till på Café Ritorno på Odengatan 80 och vi sitter vid det stora ovala bordet i det inre rummet. Vi träffas ca 17.30 och håller på ca 2 timmar och   föreningen bjuder på fika.

 

Varmt välkomna!

 


  

Promenera med oss 2019

Följ med på en hälsosam promenad -

något både för ben, hjärta och hjärna

Efter genomförd promenad bjuder föreningen på fika.          

Anmälan till Ulf Mejhert på telefon/sms 0706 844 911 eller till e-post ulf@mejhert.st eller till Harriet Rydberg till e-post harrietrydberg@outlook.com.

Anmälan är viktig så att vi kan meddela eventuella förändringar.

Onsdag 20 mars kl. 13 – Djurgårdsbrunnsviken

Vi träffas vid Sjöhistoriska Riksmuséet. Buss 69 går direkt. Om du åker spårvagn så går du av vid Djurgårdsbron och tar en liten promenad, ca 15 min. Sen går vi utefter kanalen, fram och tillbaka, och avslutar i Rosendals Trädgård. Promenaden är ca 4 km, 5 från Djurgårdsbron, men du kan gena vid Djurgårdsbrunn.

Onsdag 24 april kl. 13 – Brunnsviken västra

Vi träffas vid busshållplats Haga Södra, (=hagaterminalen. buss 57 eller 515) Vi vandrar längs Brunnsvikens västra strand, norrut, genom Naturstadsparken Vi avslutar vid café Sjöstugan (www.cafesjostugan). Sen är det nära till tunnelbanestation Bergshamra och flera bussar.   Promenaden är ca 5 km.

Onsdag 22 maj kl. 13 – Judarn Runt

Vi träffas vid Tunnelbanestationen Åkeshov, vid växthuset. Runt sjön Judarn finns ett nät av stigar som går genom växlande landskap med öppna gräsmarker och skog. I norr finns delvis spångad stig genom groddjursrika våtmarker och i söder är skogen trolsk med grova stammar och stenblock. Men ändå lättgånget. Vi avslutar vid café Gateaux vid tunnelbanestation Ängbyplan. Promenaden är ca 3 km men om du går tillbaks till Åkeshov blir den 5 km.

 

Om intresse finns så föreslår vi följande:

Onsdag 10 april kl. 13 – Björkhagen-Hellasgården

Intresseanmälan till Ulf senast den 8 april

Onsdag 8 maj kl. 13 – Vinterviken-Lyran

Intresseanmälan till Ulf senast den 6 maj