Någon att prata med

Känner du att du vill dela dina tankar med någon annan som upplevt något liknande?

Ibland känns det bra att kunna prata om sin oro, behandlingar, biverkningar och alla ändringar det medför i livet med någon som varit med om det själv.

Blodcancerföreningen i Stockholm har öppna blodcancerkaféer vissa onsdagar under terminerna. Där kan vi träffas och prata med andra som också är drabbade av blodcancer. Läs mer under fliken Öppna blodcancerkaféer.

Blodcancerföreningen i Stockholm har frivilliga stödpersoner, lekmän och -kvinnor med egna erfarenheter av hematologiska sjukdomar, som patienter eller närstående. De har utbildning som stödpersoner och har givetvis tystnadsplikt. Man kan träffas personligen, prata i telefon eller ha kontakt via e-post. Det väljer man tillsammans

Vill du vara med i en grupp som träffas för att stötta varandra? Självhjälpsgrupperna består av upp till ett antal personer som har erfarenhet av en likartad blodcancersjukdom. Självhjälpsgruppen bestämmer själva när och hur de träffas. Alla i gruppen kan ha samma diagnos eller alla är närstående eller något annat som som gör att det blir en gemenskap mellan de som ingår i gruppen.

Vill du komma med i en självhjälpsgrupp eller har behov av en stödperson så kontakta föreningen eller förbundet. Du hittar kontaktuppgifterna på sidan Kontakt.  


foto: Nils Törnqvist