Om oss

Vi är den lokala blodcancerföreningen i Stockholm.

Föreningen bildades 1982. Blodcancerföreningen i Stockholms län är en ideell förening, partipolitisk och religiöst obunden. Vid årsskiftet 2018/2019 var vi 957 medlemmar - patienter, närstående och stödmedlemmar.

När man helt plötsligt får veta att man har en allvarlig sjukdom förändras mycket i livet - både rent fysiskt om man får behandling, men även mentalt. Även omgivningen påverkas, givetvis de nära och kära men även vänner och bekanta påverkas. Som anhörig påverkas livet också, både praktiskt och mentalt. Det kan det vara skönt att utbyta erfarenheter med andra som är eller har varit i liknande situation. Nya relationer skapas inom Blodcancerföreningen i Stockholm och det kan vara berikande och positivt i en annan svår och jobbig situation.

Vi arrangerar medlemsmöten med föreläsningar. Det är oftast tillfälle att äta tillsammans innan och hinna prata med andra medlemmar. Någon gång per år blir det kulturutflykt. Under terminen är det öppna kaféer några onsdagar då du är välkommen att fika tillsammans med gelikar.

Vill du vara med i en grupp som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och stöttar varandra, så finns det stödgrupper. De som ingår i gruppen har ofta likartad diagnos eller något annat som knyter dem samman. Blodcancerföreningen har även stödpersoner som kan vara en stöttning i det mer akuta läget. Se vidare under Någon att prata med.

En viktig del av föreningens verksamhet är att påverka och förbättra förutsättningarna för oss blodcancersjuka. Vi vill främja och tillvarata de blodcancersjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet och företräda de blodcancersjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.

Vill du engagera dig i föreningens verksamhet så är du välkommen som medlem. Du är givetvis även välkommen som medlem om du bara allmänt vill stödja vår verksamhet. Se vidare under Bli medlem.

... och vi är givetvis väldigt tacksamma för gåvor som gör att vi kan fortsätta och utveckla det vi arbetar för. Se vidare under Stöd oss.

 


Foto: Nils Törnqvist