Styrelse

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Blodcancerförbundets styrelse utses på en förbundsstämma som hålls vartannat år. Denna sammanträder på ojämna år, företrädesvis under våren, och är därtill förbundets högsta beslutande organ. Föregående tillfälle som styrelsen valdes var i samband med den förbundsstämma som hölls i Jönköping den 6e maj 2017. 

Blodcancerförbundets nuvarande styrelse består av följande representanter; 

 

ORDFÖRANDE

Lise-lott Eriksson

VICE ORDFÖRANDE

Kågan Karlsson 

ORDINARIE LEDAMÖTER

Hanna Fredholm      Lars-Peter Knutsson       

Jan Ericsson      Arne Lundblad  

SUPPLEANTER

Annica Onsjö       Bo Karlsson 

 

 

Förbundsstyrelsen samlade för ett styrelsemöte i Göteborg