Under behandling (symtom/biverkningar)

Det finns tyvärr många relativt vanliga följeslagare vid blod- och blodcancersjukdom. Att känna till dessa symtom och biverkningar, som kan bero både på sjukdom eller behandlingen av denna, är dock viktigt. Detta gäller både för patienter och närstående, då det annars lätt kan uppstå missförstånd och ställa till bekymmer i vardagen. För att inte tala om allmänheten i Sverige idag, som dessvärre har en relativt dålig kunskap om livet med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. 

Förhoppningsvis kan spalten till vänster, som tar upp en del av de mer vanligt förekommande symtomen och biverkningarna vid blod- och blodcancersjukdom, vara till hjälp för att hantera den nya vardagen. Där det alltid går att kontakta oss på kansliet via info@blodcancerforbundet.se alternativt 08 546 40 540 (09-12 vardagar) vid eventuella frågor. För Dig som berörd tar vi oss alltid tid! 

 

Biverkningar av läkemedelsbehandling är vanligt vid blod- och blodcancersjukdom