Inga Fler Utredningar!Snabbare tillgång till nya livshöjande behandlingar
och att enklare kunna driva kliniska studier / blodcancerforskning. Två viktiga frågor som ligger helt i linje med Blodcancerförbundets övergripande mål om att ”arbeta för en bättre och mer jämlik vård” samt ”stötta blod- och blodcancerforskning”. Dessa utmaningar belyste också Blodcancerförbundet våren/sommaren 2018 i och med den ambitiösa satsningen Inga Fler Utredningar! vars första del bestod av sex stycken regionala rundabordssamtal våren 2018 med start den 8 mars. 

Tanken bakom projektets första halva var att arrangera ett rundabordssamtal inom vart och ett av Sveriges sex Regionalt CancerCentrum (RCC) med aktiviteter i Stockholm, Göteborg, Umeå, Uppsala, Linköping och Lund. Målet var i första hand att upplysa framförallt politiker på regional nivå om att processen kring nationellt införande av nya läkemedel måste ses över och lyfta fram behovet av bättre incitament för att bättre kunna bedriva kliniska studier / forskning inom blodcancerområdet. 

De sex rundabordssamtalen kom sedan att summeras under politikerveckan på Gotland i form av en öppen paneldebatt måndagen den 2 juli. Blodcancerförbundets förhoppning med Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg? var att få till verklig förändring på riksnivå, då detta är utmaningar som berör alla blodcancerdrabbade - oavsett diagnos. De som är i störst behov är dock dem som dör i förtid i väntan på behandlingar, som gör att många blodcancerberörda tvingas bli medicinska flyktingar till andra länder i Europa där dessa finns tillgängliga. 

Med stöd av AbbVie, Amgen, BMS, Celgene, Janssen, Pfizer, Roche och Takeda

Senast uppdaterad 18 juli 2020