Virtuella stödgrupper

Virtuella Stödgrupper

Blodcancerförbundet har tillsammans med engagerade medlemmar skapat ett antal Facebook-grupper där berörda av en viss diagnos kan mötas för att utbyta erfarenheter och få stöd. Grupperna är slutna vilket innebär att inläggen bara visas för medlemmarna i gruppen och för att bli medlem måste man först godkännas av en av administratörerna för gruppen. 

Slutna Facebookgrupper som Blodcancerförbundets medarbetare administrerar:

 

Slutna Facebookgrupper som privata personer med anknytning till Blodcancerförbundet administrerar:

Intresserad av att vara med och skapa en ny Facebook-grupp just för den specifika blod- eller blodcancerdiagnos du är berörd av? I såna fall är du varmt välkommen att kontakta oss via denna länk

Senast uppdaterad 26 april 2022