Kom på föreläsning om Myelom - alla välkomna!

Föreläsning Myelom

Tid: Onsdagen den 20 september kl 18.00
Plats: Samlingssalen, Centralsjukhuset Karlstad

Detta är ett arrangemang i samarbete med hematologin i Region Värmland och
föreläsare är överläkare Per Granström.

Gärna anmälan till christina@blodcancerforbundet.se

Room 2775435 1280

Onsdag 20 September!

Fler nyheter


Alla nyheter