Blodcancerfonden

"Blodet har varit den röda tråden genom alla centrala upptäckter i cancerforskningens historia" - Håkan Mellstedt (Senior Professor, KI)

Blodcancerfonden är en ideell stiftelse med 90-konto som bildades 1987 av Blodcancerförbundet. Fondens arbete syftar till att stödja blod- och blodcancerforskning inom vuxenhematologin i Sverige. Insamlade medel går till utbildning av vårdpersonal, omvårdnadsprojekt samt till blod- och blodcancerforskning. Fonden riktar sig särskilt till yngre forskare och strävar även efter att vara ett värdefullt stöd för landets sjuksköterskor inom hematologi. 

Förutom att dela ut medel tre gånger årligen ställer Blodcancerfonden 10 000 kr till förfogande för "årets hematologiska avhandling" som delas ut i samband med organisationen Svensk Förening för Hematologis årliga fortbildningsdagar. Vinnare av denna hedersutmärkelse 2017 gick till Alya Zriwil som fick motta priset för sin avhandling "On the origin of B-cells - Elucidating the role of tyrosine kinase receptors in B-cell development". 

 

Årets hematologisjuksköterska 2016 Anita Bertilsson (i mitten) tackas av med blommor

 

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Blodcancerfondens 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Med andra ord så garanterar 90-kontot att ditt bidrag som givare hamnar i rätta händer. 

Vill du donera medel till Blodcancerfonden går det, förutom att sätta in pengar på vårt bankgiro (BG 900-4219) eller Swish-nummer (1239004219), att stötta landets blodcancerberörda genom att; 

  1. Bli månadsgivare hos Blodcancerfonden! 
  2. Ge en gåva genom att fylla i ett formulär på vår hemsida 
  3. Testamentera till Blodcancerfonden 
  4. Ge en minnesgåva för att hedra en nyligen avliden 
  5. Köpa en present till förmån för Blodcancerfonden 

 

    BG 900-4219

 

Blodcancerfondens arbete och vad fonden delar ut för medel regleras i dess stadgar.

Blodcancerfondens stadgar

Anslag ur fonden beviljas av styrelsen tillsammans med en stipendieråd. I rådet sitter förutom representanter från fonden även läkare och sjuksköterskor verksamma inom hematologin i Sverige. För mer information gällande stipendierna, vänligen se menyn till vänster.