Blodcancerfonden

"Blodet har varit den röda tråden genom alla centrala upptäckter i cancerforskningens historia" - Håkan Mellstedt (Senior Professor, KI)

Blodcancerfonden är en ideell stiftelse med 90-konto som bildades 1987 av Blodcancerförbundet. Vårt arbete syftar till att stödja blod- och blodcancerforskning inom vuxenhematologin i Sverige. Fondens insamlade medel går till fort- och vidareutbildning, omvårdnadsprojekt samt till hematologisk forskning. Vi riktar oss särskilt till yngre forskare och strävar även efter att vara ett värdefullt stöd för landets sjuksköterskor inom hematologi. 

Förutom att dela ut medel tre gånger årligen ställer Blodcancerfonden 10 000 kr till förfogande för "årets avhandling" som delas ut i samband med organisationen Svensk Förening för Hematologis årliga fortbildningsdagar. Fonden delar även ut ett pris för "årets hematologisjuksköterska" på totalt 10 000 kr tillsammans med organisationen Föreningen för Hematologisjuksköterskor i Sverige som delar på kostnaden tillsammans med oss. 

 

Årets hematologisjuksköterska 2016 Anita Bertilsson (i mitten) tackas av med blommor

 

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

Blodcancerfondens 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, vilket är en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Med andra ord så garanterar 90-kontot att ditt bidrag som givare hamnar i rätta händer. 

Vill du donera medel till Blodcancerfonden går det, förutom att sätta in pengar på vårt bankgiro (BG 900-4219) eller Swish-nummer (1239004219), att stötta landets blodcancerberörda genom att; 

  1. Ge en gåva genom att fylla i ett formulär på vår hemsida 
  2. Bli månadsgivare redan idag! 
  3. Ge en minnesgåva för att hedra en nyligen avliden 
  4. Ge bort en gåva till dig själv eller varför inte till en vän, bekant eller kollega? 
  5. Testamentera till Blodcancerfonden 

 

    BG 900-4219

 

Blodcancerfondens arbete och vad fonden delar ut för medel regleras i dess stadgar.

Blodcancerfondens stadgar

Anslag ur fonden beviljas av styrelsen tillsammans med en stipendieråd. I rådet sitter förutom representanter från fonden även läkare och sjuksköterskor verksamma inom hematologin i Sverige. För mer information gällande stipendierna, vänligen se menyn till vänster.