Bli medlem | Blodcancerförbundet (blodcancerforbundet.se)

VARMT VÄLKOMMEN TILL VÅR GEMENSKAP!

Du blir en del av Blodcancerförbundet via medlemskap i en av våra lokalföreningar. Priset skiljer sig åt mellan de olika föreningarna och beror därtill på typen av medlemskap (patient, familjemedlem eller stödjande). Överlag betalar dock patienter och stödjande 150-250 kronor årligen i medlemsavgift, medan motsvarande siffra för familjemedlemmar är 50-100 kronor per år för de flesta lokalföreningar. Kategorin familjemedlem definieras som närstående boende på samma adress som huvudmedlemmen

BLCF Vardegrundsannons Med Rod Ram (1)

Fler nyheter


Alla nyheter