Bli medlem

Vad vi erbjuder medlemmar:

 • Kontinuerliga temadagar (föreläsningsdagar) under året

 • Tillgång till utbildade stödpersoner via vår stödverksamhet

 • Påverkansarbete i egen regi genom att arrangera intressepolitiska rundabordssamtal, ha enskilda möten med viktiga aktörer samt via ett engagemang i landets sex stycken Regionala Cancercentrum (RCC)

 • Medlemstidningen Haema ("blod" på latin) som utkommer med fyra uppskattade utgåvor per år

 • Diagnosspecifika informationsbroschyrer om de sjukdomar vi som organisation representerar

 • Påverkansarbete via den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket mot cancer

 • Möjlighet att stötta forskning genom vår ideella stiftelse med 90-konto: Blodcancerfonden

 • Filmproduktioner och inspelade föreläsningar på youtube om olika blod- och blodcancerdiagnoser

 • Övrig informationsspridning via våra sociala medier och månatliga nyhetsbrev

 • Ambitiösa projekt som ska leda till större inflytande och bättre vård och forskning. Bland annat Patientpanelen, för dig som är intresserad av att delta i forskning och utveckling inom blodcancerområdet. Panelen består av patienter, närstående och vårdgivare som ska agera forskningspartners i medicinska forskningsstudier som stöds av Blodcancerfonden.     

  Tidigare år har vi också drivit andra projekt, som nu är avslutade: Livskraft (cancerrehab), Expertföreträdare - ökat patientinflytande vid nya läkemedel (patient- och patientföreträdarinflytande) och Du är inte ensam... (ovanliga blodsjukdomar)

 • E-boken Cancer i blodet om myelompatienten Staffan Sundströms cancerresa

  

Du blir en del av Blodcancerförbundet via medlemskap i en av våra 16 lokalföreningar. Priset skiljer sig åt mellan de olika föreningarna och beror därtill på typen av medlemskap (patient, familjemedlem eller stödjande). Överlag betalar dock patienter och stödjande 150-250 kronor årligen i medlemsavgift, medan motsvarande siffra för familjemedlemmar är 50-100 kronor per år för de flesta lokalföreningar. Kategorin familjemedlem definieras som närstående boende på samma adress som huvudmedlemmen

Så här gör du för att bli medlem

 • Fyll i webbformuläret nedan, så blir du medlem i en lokalförening knuten till Blodcancerförbundet.
 • Betalning direkt via Internet är möjligt för dig som ansöker om medlemskap i alla våra föreningar förutom Stockholms eller Västernorrlands lokalföreningar. Du får du  istället en faktura via antingen post eller e-mail.
 • Du som är patient får gärna fylla i vilken diagnos det är som du är berörd av.

Stort tack på förhand för detta, och varmt välkommen till vår gemenskap!