Blodcancersjukdomar

Kk

Blodcancerförbundet representerar en mängd olika diagnoser som var och en kan skilja sig åt relativt mycket vad gäller till exempel symtom, prognos och behandling. Samtliga sjukdomar vi företräder har dock gemensamt att det rör sig om blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. 

Information om symtom och behandlingar

Här hittar du Blodcancerförbundets diagnosbroschyrer som berättar om symtom och behandlingar>

Öka din kunskap om de många diagnoser som Blodcancerförbundet företräder i menyn till vänster. Ta gärna även del av mer information om vårt aktiva engagemang för att säkerställa att nya, livshöjande och livsförlängande behandlingar tillgängliggörs till berörda i Sverige via denna länk