Polycytemia Vera (PCV)

Polycytemia vera (PCV) är en sjukdom som beror på att benmärgen bildar för många blodceller. Den första varningsklockan är att läkaren hittar ett högt blodvärde vid en rutinmässig blodprovstagning. Även antalet vita blodkroppar och blodplättar tenderar att vara förhöjda. Om det bildas för mycket blod kan detta i sin tur leda till att man får blodproppar eller blödningar. Överskottet vill ut eller blir för trögflytande i blodet så att propparna ifråga bildas. Ibland kan man också ha en besvärlig klåda över hela kroppen, yrsel eller huvudvärk och trötthet. 

Polycytemia vera är en ovanlig sjukdom, ungefär 160 personer får sjukdomen i Sverige varje år. Den normala behandlingen av PCV är åderlåtning; det vill säga man tappar ut blod med jämna mellanrum och kontrollerar att blodvärdena ligger på rätt nivå. Det finns också andra metoder som syftar till att minska blodbildningen i benmärgen. Behandling sker bland annat genom att man tappar patienten på drygt fyra deciliter blod där det ibland även ges cellgifter. Det går inte att bota polycytemia vera, men processen med blodtappning och övrig behandling innebär i många fall att den drabbade kan leva ett välfungerande och relativt "normalt" liv.


Informationsfilm om Polycytemia vera


Kortfilm om broschyren Patienthandbok MPN som handlar om att följa sina symtom

 

 

Informationsmaterial

Läs mer i vår informationsbroschyr

Patientdagbok MPN (känn igen dina symtom!)

Nationellt Vårdprogram MPN

Facebook-grupp för PCV

Nordiskt Vårdprogram MPN (Polycytemia Vera, Essentiell Trombocytemi, Myelofibros)

 

Registrera själv din dagshälsa på webben kontinuerligt inför läkarbesök:
Via webbsidan understandoncology.com kan du som MPN-patient kontinuerligt registrera din hälsa för att också informera de läkare du har kontakt med: 
https://www.understandoncology.com/sv/allt-om-mpn/mpn10 


Registrera själv din dagshälsa i en APP kontinuerligt inför läkarbesök:
För dig som har en Iphone eller Ipad finns denna symtomregistreringsmöjlighet också som app. Sök i appstore efter ”MPN 10”

 

 

FÖRELÄSNING INT. RIKSMÖTE MPN (2018) - Dr. CLAIRE HARRISON