Om oss

Blodcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar på enbart blod- och blodcancersjukdomar. För att nå vår vision om ”Kunskap och livskraft” finansierar vi blodcancerforskning, erbjuder stöd och rehabilitering, bedriver påverksansarbete och intressepolitik inom blodcancerfrågor. Vi representerar 16 medlemsföreningar med cirka 5000 medlemmar runt om i landet.

Sunnana Harbour 2914368 960 720

Blodcancerförbundet finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. Förbundet är en ideell rikstäckande patientorganisation som är medlem i de intressepolitiska paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige och Nätverket mot cancer. Vi ser oss själva som ”blodcancerberördas röst utåt” och arbetar aktivt, engagerat och långsiktigt för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade.

Våra övergripande mål:

  • Att alla blod- och blodcancersjuka erbjuds en god och rättvis vård (inkl. tillgång till god rehabilitering)

  • Att öka kunskapen om, och förståelsen för, hur det är att vara berörd av en blod- eller blodcancersjukdom i Sverige idag

  • En ökad satsning på innovativ blod- och blodcancerforskning

  • Att erbjuda stöd till landets berörda av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom