Lokalföreningar

Till Blodcancerförbundet hör för närvarande 16 stycken lokalföreningar med regional verksamhet i hela landet. Varje lokalförening är egna juridiska organisationer.

Föreningarna anordnar bland annat utflykter, föredrag, julbord och andra aktiviteter som kan tänkas intressera våra medlemmar. Du som patient, närstående eller stödmedlem erbjuds på så vis värdefull gemenskap och stöd lokalt och får dessutom möjlighet att öka dina kunskaper rörande blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom.

När du blir medlem i en förening blir du automatiskt en del av Blodcancerförbundet också. Så här är Sverige indelat idag i sex sjukvårdsregioner i olika färger, med alla kommuner inritade.


Blodcancerförbundets medlemmar finns representerade i hela Sverige. Illustration: Sveriges sjukvårdsregioner SKR

Senast uppdaterad 03 oktober 2023