Lokalföreningar

Till Blodcancerförbundet hör för närvarande 15 stycken lokalföreningar med regional verksamhet i hela landet. Varje lokalförening är en egen juridisk organisation.

Sverigekarta med sjukvårdsregionerna och blodcancerföreningarna utmärkta som gröna oaser

Här är de sex olika sjukvårdsregionerna i Sverige i olika färg och Blodcancerförbundets lokalföreningar finns representerade som gröna oaser över hela Sverige.
Illustration: Sveriges kommuner och regioner. Montage Blodcancerförbundet Media

Föreningarna anordnar bland annat utflykter, föredrag, julbord och andra aktiviteter som kan tänkas intressera våra medlemmar. Du som patient, närstående eller stödmedlem erbjuds på så vis värdefull gemenskap och stöd lokalt och får dessutom möjlighet att öka dina kunskaper rörande blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom.

När du blir medlem i en förening blir du automatiskt en del av Blodcancerförbundet. Bli medlem här >

 

Lokalförening en medlems års pris  Extra pris per familjemedlem Medlemsårspris för livsviktiga blodgivare
       
Sundsvall 150 200 nej
Norrbotten 250 100 nej
NUS 200 75 20
Ö-vik 150 50 20
Uppsala 200 100 nej
Stockholm 200 50 alt finns men inga medlemmar
Örebro 200 50 20
Värmland 200 50 20
Skaraborg 170 75 20
Sydöstra 200 100 20
VästSverige 200 50 20
Gotland 200 en avgift för alla i hushållet 0 20
Södra 175 75 20
Halland 200 100 20