Förbundsstyrelse

Blodcancerförbundets styrelse är ytterst ansvarig för förbundets ekonomi och övrig förvaltning, att förbundets stadgar följs och att förbundets inriktningsmål uppfylls i relation till resultat av medlemsundersökningarna.

Bigstock Law Concept Open Law Book Wi 316797043

Blodcancerförbundets beslutande organ är förbundsstämman som hålls vartannat år. Då väljs förbundsstyrelse, revisorer och valberedning av medlemsföreningarna.

Blodcancerförbundets styrelse tillika Blodcancerfondens styrelse för mandatperioden 2023-2025, ser ut som följer:

Ordförande
Peder Skarstedt, Stockholm
070-2162220
peder.skarstedt@blodcancerforbundet.se

Vice ordförande

Sandra Fagerström Alm, Stockholm
sandra@blodcancerforbundet.se

 

Kassör

Jan Ericsson, Stockholm
jan@blodcancerforbundet.se 

 

Ledamöter
Bo Carlsson, Stockholm
bo@blodcancerforbundet.se 

 

Lars Skagerlind, Umeå
lars@blodcancerforbundet.se

 

Ronald van Veen, Göteborg
ronald@blodcancerforbundet.se 

 

Gunilla Gunnarsson, Ljugarn
gunilla@blodcancerforbundet.se

 

Suppleanter
Desirée Birath, Visby
desiree@blodcancerforbundet.se


Viola Andersson, Uppsala
viola@blodcancerforbundet.se

 

 

Samma styrelse ansvarar för både Blodcancerförbundet och Blodcancerfonden.