Hedersutmärkelser

ÅRETS HEMATOLOGISJUKSKÖTERSKA

Årets Hematologisjuksköterska är en utmärkelse som mellan åren 2011-2016 delades ut av Blodcancerfonden i samarbete med Nationellt Nätverk för Hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS). Nästkommande år bordlades priset beroende på att HEMSIS upphörde, men från och med 2019 är både HEMSIS och Årets Hematologisjuksköterska åter på banan. Således är Blodcancerfonden oerhört stolta över att återigen kunna ge någonting konkret tillbaka till landets viktiga sjuksköterskor inom hematologi. 

Likt Årets Avhandling, som beskrivs nedan, tillhandahåller Blodcancerfonden hela beloppet på 10 000 kronor för denna utmärkelse. Detta medan HEMSIS är ansvariga för att bedöma vem som får äran att tilldelas denna hedersutmärkelse från år till år. En grann uppgift som Blodcancerfonden inte själva har möjlighet att avgöra, men som HEMSIS är helt rätt organisation att bedöma som företrädare för Sveriges engegerade och kompetenta hematologisjuksköterskor. 

År 2019 heter vinnaren av Årets Hematologiska Sjuksköterska Anna-Karin Edlund. En engagerad vårdgivare som jobbar på Sundsvalls Sjukhus och tilldelades årets pris med följande motivering av HEMSIS:

"Anna-Karin är en eldsjäl som med sin kliniska blick och engagerande förmåga skapar trygghet för våra hematologiska patienter genom hela resan. Hon tjänstgör som sjuksköterska, är kontaktsjuksköterska och ansvarig för palliativa registret och har även varit med och startat blodskolan där både patienter och anhöriga träffas och diskuterar allt vad sjukdomen innebär. Hon värnar om patienternas fysiska träning trots cancersjukdom och inspirerar oss alla på golvet med sin glädje och energi.ÅRETS AVHANDLING

Priset Årets Hematologiska Avhandling instiftades år 2002 av Blodcancerförbundet och delas ut i samband med Svensk Förening för Hematologi:s Fortbildningsdagar som hålls den första veckan i oktober varje år. Förutom prissumman på 10 000 kronor från Blodcancerfonden får mottagaren även ett diplom och självklart äran över att ha blivit vald som vinnare i hård konkurrens med andra nyutexaminerade disputanter. Bedömingskommittén består för närvarande av tre stycken seniora forskare från våra nordiska grannländer.

Deras bedömning tar hänsyn till avhandlingens originalitet, dess vetenskapliga tyngd samt möjliga framtida betydelse. 2019 gick priset till Johan Karlsson-Törlén för dennes uppsats "From risk indices to reconstitution of immunity: Studies of outcome-related factors in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation". En avhandling som "kan motivera justeringar av nuvarande behandlingsprotokoll för att göra allogen stamcellstransplantation säkrare", och således har potential att bidra till en bättre vård av dem som har genomgått en sådan transplantation. 


Johan Karlsson-Törlén, 2019 års mottagare av Årets Hematologiska Avhandling


Blodcancerförbundet är väldigt glada över att kunna ge någonting konkret tillbaka till unga forskare inom hematologin tillsammans med landets hematologisjuksköterskor. Något som ligger helt i linje med vår uppgift att i första hand stötta yngre blodcancerforskare samt sjuksköterskor verksamma inom vuxenhematologin i Sverige.

Senast uppdaterad 27 juli 2020