Hedersutmärkelser

ÅRETS HEMATOLOGISJUKSKÖTERSKA

 Blodcancerfonden logotypeHemsis logotypesjuksköterskor i cancervård SIC logotypeBlodcancerförbundet logo

Årets Hematologisjuksköterska är en utmärkelse som delas ut av Blodcancerfonden i samarbete med Nationellt Nätverk för Hematologisjuksköterskor i Sverige (HEMSIS) och Sjuksköterskor i cancervård (SIC). Förutom hedersbetygelsen erhåller personen ett belopp om 15 000 kronor för denna utmärkelse. Detta medan HEMSIS är ansvariga för att bedöma vem som får äran att tilldelas denna hedersutmärkelse från år till år. En grann uppgift som Blodcancerfonden inte själva har möjlighet att avgöra, men som HEMSIS är helt rätt organisation att bedöma som företrädare för Sveriges engegerade och kompetenta hematologisjuksköterskor. 

 

Caroline Eng på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, utnämdes till Årets Hematologisjuksköterska 2023 av Blodcancerfonden och HEMSIS, föreningen för hematologisjuksköterskor i Sverige.
– Jag har fått uppleva en revolution inom vården för blodcancersjukdomar och jag är så tacksam att ha fått jobba under den här tiden. Det kommer så många nya läkemedel inom blodcancerområdet och det är oerhört viktigt att vi sjuksköterskor känner till risker för biverkningar och vet vad vi ska tänka på, säger Caroline Eng


Katarina Mörk, hematologimottagningen på Skaraborgs sjukhus i Lidköping, har blivit utnämnd till 2022:års hematologsköterska
av Blodcancerfonden och HEMSIS, föreningen för hematologisjuksköterskor i Sverige.
Motiveringen till utnämningen lyder: "Katarina är en uppskattad medarbetare och stor förebild. Hon har ett engagemang i både patienter och deras närstående och finner lösningar på stort som smått." Hon blev väldigt förvånad när hon fick utmärkelsen efter 37 år inom hematologin:
-Jag blev givetvis jätteglad. Det är ju en fin utmärkelse att få och man måste ju känna sig stolt och hedrad. Jag hoppas det beror på att jag gör ett bra jobb. Jag är väldigt engagerad i både patienterna och dess anhöriga, säger Katarina Mörk. 

 

Kajsa Smith, Hallands Sjukhus har blivit utsedd till ”Årets Hematologisjuksköterska” 2021.
"Allas vår Kajsa, en riktig eldsjäl som genom sin personlighet inger ett behagligt lugn och genom sin långa tjänstgöring och specialistkunskaper skapar förtroende mellan sjuksköterska och patient (även närstående).
Kajsa kan verkligen koden till Bemötande i allmänhet och även Bemötande i svåra samtal i synnerhet – Något som ej alla kan uppfylla hur duktiga läkare och sjuksköterskor de än är."


Fredrik Brodd fick utnämningen Årets hematologisjuksköterska 2020:
"Fredrik är inte rädd för att ifrågasätta gamla strukturer och på så sätt driva fram förändringar. Fredrik är en engagerad medarbetare som med sitt positiva sätt sprider arbetsglädje och motivation till sina kollegor". (utdrag ur motiveringen)

 

År 2019 heter vinnaren av Årets Hematologiska Sjuksköterska Anna-Karin Edlund. En engagerad vårdgivare som jobbar på Sundsvalls Sjukhus och tilldelades årets pris med följande motivering av HEMSIS:
"Anna-Karin är en eldsjäl som med sin kliniska blick och engagerande förmåga skapar trygghet för våra hematologiska patienter genom hela resan. Hon tjänstgör som sjuksköterska, är kontaktsjuksköterska och ansvarig för palliativa registret och har även varit med och startat blodskolan där både patienter och anhöriga träffas och diskuterar allt vad sjukdomen innebär. Hon värnar om patienternas fysiska träning trots cancersjukdom och inspirerar oss alla på golvet med sin glädje och energi.

 

 


ÅRETS AVHANDLING INOM HEMATOLOGI
Blodcancerförbundets logotypeSvensk förening för hematologi logotype

Priset Årets Hematologiska Avhandling instiftades år 2002 av Blodcancerförbundet och delas ut i samband med Svensk Förening för Hematologi:s Fortbildningsdagar som hålls den första veckan i oktober varje år. Förutom prissumman på 15 000 kronor från Blodcancerfonden får mottagaren även ett diplom och självklart äran över att ha blivit vald som vinnare i hård konkurrens med andra nyutexaminerade disputanter. Bedömingskommittén består för närvarande av tre stycken seniora forskare från våra nordiska grannländer.

 

Svensk förening för hematologi och Blodcancerförbundets styrelse har gemensamt utsett Kristina Kihlbergs avhandling, om den ärftliga sjukdomen hemofili B, till årets hematologiska avhandling 2023 i Sverige:
- Min förhoppning är att arbetet bidrar till en ökad kunskap och förståelse för hemofili B-sjukdomen. Ett ökat kunskapsläge ger förutsättningar för en förbättring av vården och tillsammans med nya behandlingsalternativ, som är under utveckling, förhoppningar om en bättre och mer individanpassad vård, säger Kristina Kihlberg.

 

Årets avhandling inom hematologi 2022 tilldelades St-läkaren Erik Boberg, på Karolinska Institutet och med sin avhandling vill han lyfta fram vissa osynliga symtom vid en blodcancersjukdom:
-Det är viktigt för mig att fatigue och kognitiv dysfunktion hos cancerpatienter får ökad uppmärksamhet, säger Erik Boberg.
Här hittar du Erik Bobergs avhandling:  "Cured but not well: Long term survivorship after
allogeneic haematopoietic stem cell transplantation",  på Karolinska Institutets hemsida

Ungefärlig översättning: "Botad men inte bra och välmående: Långtidsöverlevande efter allogen stamcellstransplantation"

 

 

 

 

 

2019 gick priset årets avhandling inom hematologi till Johan Karlsson-Törlén för dennes uppsats "From risk indices to reconstitution of immunity: Studies of outcome-related factors in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation". En avhandling som "kan motivera justeringar av nuvarande behandlingsprotokoll för att göra allogen stamcellstransplantation säkrare", och således har potential att bidra till en bättre vård av dem som har genomgått en sådan transplantation. 


 

 

Blodcancerförbundet är väldigt glada över att kunna ge någonting konkret tillbaka till unga forskare inom hematologin tillsammans med landets hematologisjuksköterskor. Något som ligger helt i linje med vår uppgift att i första hand stötta yngre blodcancerforskare samt sjuksköterskor verksamma inom vuxenhematologin i Sverige.