Om blodcancer

Istock 628441714

Blodcancerförbundets diagnosbroschyrer

Här hittar du Blodcancerförbundets diagnosbroschyrer i PDF-format>

 

Varje år drabbas uppemot 5 000 människor i Sverige av en blod- eller blodcancerdiagnos. Trots detta är kunskapen om dessa diagnoser relativt låg bland allmänheten. Nydiagnostiserade patienter har i många fall ingen aning om de utmaningar och den nya vardag som väntar dem. Detsamma gäller närstående, som kan ha svårigheter att veta hur man ska förhålla sig till denna livsomvälvande förändring hos någon man verkligen bryr sig om och som indirekt har en stor påverkan även på deras liv. 

Blodcancerförbundet arbetar aktivt för att sprida kunskap om hur det är att leva med en blodcancerdiagnos. Vårt mål är dels att öka medvetenheten kring vad blodcancer är, dels att sprida kunskap om hur det är att faktiskt leva med en blodcancersjukdom. I menyn till vänster har vi samlat information som vi hoppas är av intresse för både patienter och närstående. 

"Blodcancer är en tabellsport, det gäller att kunna Microsoft Excel

- Bo Karlsson, styrelseledamot Blodcancerförbundet, om utmaningen att följa ens värden över tid för att därigenom hitta den optimala behandlingen. 

 

 

Senast uppdaterad 12 mars 2024