Vid diagnos

Beskedet om att du fått blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom kan komma som en chock för vissa, medan det för andra nästan kan kännas som en lättnad. Dessutom är det vanligt att man tidigare inte ens hört talas om den sjukdom som drabbat en, vilket gör det ännu svårare att veta hur man ska agera. Det är dock helt normalt att känna sig rädd, ensam, orolig och förvirrad vid besked om allvarlig sjukdom som gör en påmind om hur skört livet är. 

Trots att majoriteten av dem som får en cancerdiagnos överlever sin sjukdom, medan många andra lever med en kronisk sjukdom, likställs cancer fortfarande ofta med döden. Bara att nämna ordet "cancer" kan vara skrämmande för många människor som inte vet hur de ska agera eller vad man bör säga. Dessutom är kunskapen om cancer överlag väldigt dålig bland gemene man i Sverige idag. Detta fastän 1 av 3 själva kommer att drabbas under sin livstid...


Det kan ta tid att hitta rätt balans i livet efter att ha diagnostiserats med blod- eller blodcancersjukdom