Att berätta på jobbet

DET FINNS INGET FELAKTIGT SÄTT 

Att berätta för kollegorna på jobbet att man har drabbats av en cancerdiagnos är inte enkelt och för många patienter en ökad källa till oro. Vissa är bekväma vid att skicka ett enkelt mail, andra väljer att berätta för chefen som i sin tur får ansvaret att föra ordet vidare till de andra på arbetsplatsen medan några vill berätta själva. Det finns inget felaktigt sätt, utan det viktiga är att det känns rätt för dig som drabbad. Även om du väljer att inte berätta och håller beskedet om cancer hemligt så länge som möjligt. 

Dock finns det en god del goda råd som Blodcancerförbundet fått ta del av från Britta Hedefalk, ansvarig för våra utbildningar av nya stödpersoner. Britta framhäver i första hand tydlighet. Enligt henne bör man vara tydlig mot kollegorna vilka frågor som är OK att ställa och vilka som känns privata, samt dessutom noga tänka på hur man vill uppfattas på arbetsplatsen. "Kanske vill du inte vara en patient på jobbet utan bara prata om det friska där? Det är viktigt att känna efter själv" klargör Britta och ger sedan några riktlinjer på när det är passande att berätta om sin sjukdom. 

"Det optimala är att först själv ha landat i beskedet. Tänk också på chefen som har ansvar för att hantera oron som kan uppstå i gruppen samt att många frågor inte ska lämnas hängande i luften. Fredagsfikat är inte ett passande tillfälle" konstaterar Britta och nämner även att du som kollega bör koncentrera dig på att lyssna och stödja personen som berättar. En medmänniska som i många fall förhoppningsvis kan komma tillbaka till arbetsplatsen på ett eller annat sätt.

Inte heller här finns det några regler enligt Britta som dock är noga med att poängtera att man inte ska ha för bråttom. Detta delvis på grund av den extrema trötthet som många patienter känner efter avslutad behandling, samt det faktum att många patienter "landar" i sin upplevelse förST efter att behandlingen avslutats. Emellertid är Det ofta en bra sak att återgå till arbetslivet igen om möjligt, självklart på ens egna premisser. "Livet återgår på så sätt till det normala" låter Britta hälsa.