Ansökningshandlingar

Blodcancerfondens ansökningshandlingar 2024

I den stora medlemsundersökning som genomfördes tillsammans med opinionsföretaget Novus sommaren 2020, uttryckte Blodcancerförbundets medlemmar att forskning är ett av de mest prioriterade områdena för verksamheten. Drygt åtta av tio är positivt inställda till att patienter med blodcancer eller annan malign blodsjukdom kan delta i kliniska studier. De frågor som medlemmarna framförallt prioriterar att förbundet driver är ökad blodcancerforskning och möjlighet att delta i kliniska studier samt snabbare tillgång till nya livsförlängande behandlingar. Liknande resultat bekräftas i våra myelom-medlemsundersökningar 2022 och 2023.

Pengar från Blodcancerfonden kan sökas av personal verksam vid hematologiska kliniker. Utdelningen beslutas av styrelsen för Blodcancerfonden med hjälp av ett stipendieråd och en patientpanel.
Stödet ska enligt Blodcancerfondens stadgar användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet. Kliniskt inriktad forskning som kan förmodas leda till konkreta effekter på våra medlemmars situation kommer att prioriteras. 

Blodcancerfonden delar ut stipendier för:

Stipendier för utbildningar och resor

Blodcancerforskning & omvårdnadsforskning

Har du några frågor kring ansökan får du gärna höra av dig till oss på info@blodcancerforbundet.se

 

Ansökningsblankett forskningsstipendium från Blodcancerfonden (Spara ner ett skrivbart worddokument)>

När du klickar på länken ovan laddas den sökta ansökningsblanketten ner till din dator i ett skrivbart interaktivt wordformat och den hittar du sedan under "hämtade filer/nedladdade filer". Klicka på "aktivera redigering" av dokumentet och fyll i dina ansökningsuppgifter. Spara dokumentet/blanketten och skriv sedan ut den färdigifyllda blanketten och skicka in den postalt till: Blodcancerförbundet, Franzéngatan 58, 112 15 Stockholm. Mejla också in den färdigifyllda ansökningsblanketten till: fond@blodcancerforbundet.se .

 

 

Sök stipendier för utbildningar och resor

Du kan söka rese- och utbildningsstipendier från Blodcancerfonden som hematologisk vårdpersonal. Dessa medel delas ut två gånger per år och är i första hand avsedda för utbildningar (kurser och konferenser) med syftet att öka kunskapsnivån bland landets hematologer och hematologisjuksköterskor. Det går att söka medel för kursavgifter både för digitala utbildningar och för "traditionella" som sker i fysisk form samt för resor och uppehälle kopplade till dessa.

Blodcancerfonden uppmuntrar framförallt sjuksköterskor att söka dessa stipendier. Sökande med eget föredrag eller egen poster prioriteras. Stipendiaterna förväntas inkomma med reseskildring/stipendierapport för ev. publicering i Blodcancerförbundets tidning Haema samt på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. 

I april söks stipendier för arrangemang som hålls under sommar/hösttermin, medan det i oktober söks medel för vinter/vårtermin. Stipendier delas inte ut retroaktivt. 

Sista ansökningsdag för sommar/höstarrangemang: 1 april

Sista ansökningsdag för vinter/vårarrangemang: 15 oktober

Se ansökningsblankett nedan

 

Sök anslag till blodcancerforskning

Målet är att detta anslag kan delas ut en gång per år. Den utdelade summan beslutas av Blodcancerfondens styrelse i samråd med ett stipendieråd samt patientrepresentanter från projektet Patientpanelen, och är likt de övriga utdelningarna till viss del beroende av insamlingsresultatet.

En rapport om hur projektet fortlöper och vilka resultat forskningen har gett ska skickas in senast 31 december året efter beviljat anslag. Rapporten kan komma att publiceras på Blodcancerförbundets hemsida, i vår tidning eller i någon av våra andra kanaler. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. Vi önskar även ett abstract på engelska, samt att projektet kan presenteras i form av en digital föreläsning för blodcancerförbundets medlemmar. 

Sista ansökningsdag: 15 oktober, ansökningsblankett nedan

 

Sök anslag till omvårdnadsforskning

Denna utdelning sker normalt vartannat år, där definitionen av "omvårdnad" är den följande; 

”Omfattar studier av vård och omsorg, och omfattar även utveckling och praktiskt tillämpbar kunskap för omvårdnaden avseende metoder och hjälpmedel, liksom de situationer där vård och omsorg äger rum” 

En rapport om hur projektet fortlöper och vilka resultat forskningen har gett ska skickas in senast den 31 december året efter beviljat anslag. Rapporten kan komma att publiceras på Blodcancerförbundets hemsida, i vår tidning eller i någon av våra andra kanaler. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. Vi önskar även ett abstract på engelska, samt att projektet kan presenteras i form av en digital föreläsning för blodcancerförbundets medlemmar. 

Sista ansökningsdag: 15 oktober, ansökningsblankett nedan

 

BLODCANCERFONDENS AVVÄGNINGAR:

  • Blodcancerfonden delar inte ut stipendier till personer verksamma inom barnonkologi och barnhematologi.
  • Stipendieansökningar till utbildning som ligger inom respektive huvudmans ansvar prioriteras ej.

För sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom hematologi finns också möjligheter att söka stipendier hos de regionala föreningarna.

 

Här nedan hittar du ansökningsblanketterna

När du klickar på någon av länkarna nedan laddas den sökta ansökningsblanketten ner till din dator i ett skrivbart interaktivt wordformat och den hittar du sedan under "hämtade filer/nedladdade filer". Klicka på "aktivera redigering" av dokumentet och fyll i dina ansökningsuppgifter. Spara dokumentet/blanketten och skriv sedan ut den färdigifyllda blanketten och skicka in den postalt till: Blodcancerförbundet, Franzéngatan 58, 112 15 Stockholm. Mejla också in den färdigifyllda ansökningsblanketten till: fond@blodcancerforbundet.se .

 

Ansökningsblankett forskningsstipendium från Blodcancerfonden 
(Spara ner ett skrivbart worddokument)>

 

 

Ansökningsblankett för utbildnings- och resestipendium Blodcancerfonden