Ansökningshandlingar

 

Blodcancerfondens ansökningshandlingar 2023

I den Novusundersökning som genomfördes sommaren 2020 uttryckte Blodcancerförbundets medlemmar att forskning är ett av de mest prioriterade områdena för verksamheten. Drygt åtta av tio är positivt inställda till att patienter med blodcancer eller annan malign blodsjukdom kan delta i kliniska studier. De frågor som medlemmarna framförallt prioriterar att förbundet driver är ökad blodcancerforskning och möjlighet att delta i kliniska studier samt snabbare tillgång till nya livsförlängande behandlingar.

Pengar från Blodcancerfonden kan sökas av personal verksam vid hematologiska kliniker och för fyra olika ändamål. Utdelningen beslutas av styrelsen för Blodcancerfonden med hjälp av ett stipendieråd. Stödet ska enligt Blodcancerfondens stadgar användas för utbildning och utvecklingsarbete som direkt syftar till förbättring av vårdens kvalitet och patienternas livskvalitet. Kliniskt inriktad forskning som kan förmodas leda till konkreta effekter på våra medlemmars situation kommer att prioriteras. 

Stipendier för utbildningar och resor

Blodcancerforskning

Omvårdnadsforskning

Har du några frågor kring ansökan får du gärna höra av dig till oss på info@blodcancerforbundet.se

 

Sök stipendier för utbildningar och resor

Nu har Blodcancerfonden öppnat ansökan för rese- och utbildningsstipendier. Dessa medel delas ut två gånger per år och är i första hand avsedda för utbildningar (kurser och konferenser) med syftet att öka kunskapsnivån bland landets hematologer och hematologisjuksköterskor. Det går att söka medel för kursavgifter både för digitala utbildningar och för "traditionella" som sker i fysisk form samt för resor och uppehälle kopplade till dessa.

Blodcancerfonden uppmuntrar framförallt sjuksköterskor att söka dessa stipendier. Sökande med eget föredrag eller egen poster prioriteras. Stipendiaterna förväntas inkomma med reseskildring/stipendierapport för ev. publicering i Blodcancerförbundets tidning Haema samt på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. 

I mars söks pengar för arrangemang som gäller för sommar/höst medan det i oktober söks medel för vinter/vår. Stipendier delas inte ut retroaktivt. 

Sista ansökningsdag VT2023: 1 april 2023

Sista ansökningsdag HT2023: 15 oktober 2023

Se ansökningsblankett nedan

 

Sök anslag till blodcancerforskning

Målet är att detta anslag kan delas ut en gång per år. Den utdelade summan beslutas av Blodcancerfondens styrelse i samråd med ett stipendieråd samt patientrepresentanter från projektet Patientpanelen, och är likt de övriga utdelningarna till viss del beroende av insamlingsresultatet.

En rapport om hur projektet fortlöper och vilka resultat forskningen har gett ska skickas in senast 31 december året efter beviljat anslag. Rapporten kan komma att publiceras på Blodcancerförbundets hemsida, i vår tidning eller i någon av våra andra kanaler. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. Vi önskar även ett abstract på engelska, samt att projektet kan presenteras i form av en digital föreläsning för blodcancerförbundets medlemmar. 

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2023, ansökningsblankett nedan

 

Sök anslag till omvårdnadsforskning

Denna utdelning sker normalt vartannat år, där definitionen av "omvårdnad" är den följande; 

”Omfattar studier av vård och omsorg, och omfattar även utveckling och praktiskt tillämpbar kunskap för omvårdnaden avseende metoder och hjälpmedel, liksom de situationer där vård och omsorg äger rum” 

En rapport om hur projektet fortlöper och vilka resultat forskningen har gett ska skickas in senast den 31 december året efter beviljat anslag. Rapporten kan komma att publiceras på Blodcancerförbundets hemsida, i vår tidning eller i någon av våra andra kanaler. Vi förbehåller oss rätten att redigera inkomna skildringar/rapporter. Vi önskar även ett abstract på engelska, samt att projektet kan presenteras i form av en digital föreläsning för blodcancerförbundets medlemmar. 

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2023, ansökningsblankett nedan

 

BLODCANCERFONDENS AVVÄGNINGAR:

  • Blodcancerfonden delar inte ut stipendier till personer verksamma inom barnonkologi och barnhematologi.
  • Stipendieansökningar till utbildning som ligger inom respektive huvudmans ansvar prioriteras ej.

För sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom hematologi finns också möjligheter att söka stipendier hos de regionala föreningarna.

 

Här nedan hittar du ansökningsblanketterna

När du klickar på någon av länkarna nedan laddas ansökningsblanketten i skrivbart wordformat ner till din PC-enhet under hämtade filer/nedladdade filer, som du sedan fyller i och skickar in:

 

Ansökningsblankett forskningsstipendium Blodcancerfonden

 

Ansökningsblankett utbildnings- och resestipendium Blodcancerfonden

 

Senast uppdaterad 28 juni 2023