Min historia...

I "Min historia..." får du som påverkats av en blodcancerdiagnos chansen att delge dina upplevelser kring någon av de sjukdomar Blodcancerförbundet representerar. Syftet är att du ska få möjlighet att inspirera och stödja andra och naturligtvis även själv få ta del utav andras erfarenheter i menyn till vänster. Ordet är fritt. Och vill du som skribent vara anonym respekterar vi på förbundet naturligtvis detta! 

Är du intresserad av att delge dina erfarenheter kring blodcancer till förmån för andra blod- eller blodcancerpatienter? Skriv då ett mail till vår kommunikatör Håkan Sjunnesson hakan@blodcancerforbundet.se med din personliga upplevelse/berättelse.