Om Corona och Covid-19

På denna sida har vi samlat fakta kring coronaviruset covid-19 med länkar till webbplatser som beskriver hur man bör förhålla sig till coronaviruset och specifikt då som berörd av en blodcancersjukdom.

Image Of Flu Covid 19 Virus Cell Under The Microsc HEZ82RX

Folkhälsomyndigheten har under och efter coronapandemin samlat och förmedlat information kring corona-viruset covid-19 och här kan du läsa mer om detta:

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Våra vänner på Cancerfonden har samlat på sig en god del matnyttig information på deras webbsida om hur man bör förhålla sig till coronaviruset som berörd av cancersjukdom:

Coronavirus och cancer (info från Cancerfondens webbplats)

Blodcancerförbundet har också samlat corona och covid-19 information från de olika internationella paraplyorganisationer vi är en del av, för att på så vis kunna länka vidare till diagnosspecifik, tillförlitlig och uppdaterad info om coronaviruset från dessa organisationer:

Allmänt om cancer

The European Cancer Patient Coalition (ECPC)

Akut lymfatisk leukemi

Acute Leukemia Advocates Network (ALAN)

Akut myeloisk leukemi

Know AML

Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL) 

Lymphoma Coalition Europe

CLL Networks

Kronisk Myeloisk Leukemi (KML)

CML Networks

Lymfom

Lymphoma coalition

EMBT

The Leukemia & Lymphoma Society (LLS)

Lymphoma Coalition Europe

MPN

MPN Advocates Network 

Uppdatering Covid-19: Dr. Ruben Mesa och Dr. Robyn Scherber

Myelodysplastiska syndrom 

MDS Foundation

Myelom

Dr. Durie's blogg om COVID-19

International Myeloma Foundation (IMF)

Myeloma Patients Europe (MPE)

Talassemi

The Thalassaemia International Federation (TIF)

Waldenströms makroglobulinemi

International Waldenstrom's Macroglobulinemia Foundation (IWMF)

Senast uppdaterad 29 januari 2024