Patientpanelen

Hands 1939895 1920

Information om Patientpanelen

Patientpanelen är till för dig som är intresserad av att delta i forskning och utveckling inom blodcancerområdet. Panelen består av patienter, närstående och vårdgivare som ska agera forskningspartners i medicinska forskningsstudier som stöds av Blodcancerfonden. För deltagande krävs medlemskap i Blodcancerförbundet.

Anmälan till det aktuella årets Patientpanel ska skickas in senast den 1 maj. Ansökan görs genom att fylla i ansökningsformuläret nedan som skickas till olina@blodcancerforbundet.se

Information om Patientpanelen, dess syfte och vad det innebär att vara deltagare i panelen finns i dokumentet Personspecifikationen nedanför.

Har du ytterligare frågor och vill veta mer, kontakta Olina Lind som är medicinskt sakkunnig och forskningsansvarig på förbundet, och ansvarig för projektet Patientpanelen: olina@blodcancerforbundet.se

 

Därför skapade vi Patientpanelen

För att försäkra att nya innovativa behandlingar verkligen kommer personer som lever med blodcancer till del, behövs patientinvolvering inom forskning och på systemnivå.

Därför skapade vi som första patientorganisation inom cancerområdet i Sverige 2021 en skarp patientpanel. Panelens deltagare har ett verkligt inflytande över Blodcancerfondens stipendieutdelningar. 

Ansökningsformulär Personspecifikation Introduktion till Patientpanelen (YouTube)