HIKS Kliniska Studier Sokmotor
HiKS - Hitta kliniska studier
HiKS - Hitta Kliniska Studier, är en informationstjänst om de studier som godkända kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Ansvarig för tjänsten är Lif, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag. Det företag som är ansvarigt för studien, ansvarar också för att den information som beskriver studien i HiKS är korrekt. Enbart de studier som har myndighetsgodkännande att genomföras i Sverige, är publicerade i HiKS.
Hitta kliniska studier

Cancerstudier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. För att delta i en forskningsstudie måste man uppfylla specifika kriterier, t ex gällande diagnosen, tidigare behandlingar och ytterligare sjukdomstillstånd. Är man intresserad av en studie så ska man alltid kontakta sin behandlande läkare för att diskutera det vidare.
Cancerstudier i Sverige
Cancerstudier I Sverige Webbdump Sokmotor
Genrebild Kliniska Studier Nya Lakemedel P1010333 Fhsj 16X9 1800Pxb
Kliniska studier inom blodcancer
För att delta i en klinisk studie måste man uppfylla specifika krav beroende på studiens syfte och alla med den relevanta diagnosen är därför inte lämpliga. Om du är intresserad av att delta i studie, så får du diskutera det med din behandlande läkare och kan använda dessa databaserna ovan "Cancerstudier i Sverige" och "HiKS" för att påbörja diskussionen. Mer information finns på dessa databasers respektive hemsidor.