Blodsjuka/kronikers rätt till cancerrehab!

 

PATIENT PÅ HEMATOLOGEN 

 

Jag har i första hand tänkt presentera bilden nedan vid vår RCC-träff i cancerrådet där patientrepresentanter från andra cancerföreningar samt professionen deltar. Mitt syfte är att ta upp frågan om varför man ser annorlunda på tillgång till rehabilitering på medicin- och hematologmottagningens cancerpatienter kontra onkologens patienter. Till exempel får lymfompatienter på onkologen tillgång och möjlighet till olika samtalsgrupper med andra, de startar nu grupper för närstående och så vidare...

På medicin/hematologen är de inte ens i tankefasen. Vi är ju "bara" blodsjuka, eller hur? Liten förklaring!? Jag vill framföra att vi som har till exempel kronisk lymfatisk leukemi (KLL) har samma rätt till cancerrehab som andra cancerdrabbade patienter och närstående. Visst är det otroligt hur det kan bli så olika. Att Lymfom och KLL är i samma grupp men behandlas på olika kliniker ska inte innebära att vi inte har möjlighet att få lika vård i grunden, exempelvis cancerrehabilitering. 

 

 

Jag tror emellertid att problemet ligger på ett helt annat plan. Här i Örebro tillhör hematologen medicinkliniken medan onkologen är en egen klinik. Penningpåsar och prioriteringar görs utifrån egen klinik, väggen mellan hematologi och onkologi blir för HÖG (hematologen är en liten del av hela medicinklinikens avdelningar), därav ses vi inte som blodcancerpatienter utan blir istället en liten del i mängden på hela medicinkliniken. 

Dessutom tror jag att den förening som jag tillhör - BlodSJUKAS förening i Örebroregionen - delvis är ett hinder. NAMNET sätter prägel och ribban på vad vi är och står för. För att kunna hävda våra rättigheter i nationella vårdprogram och i officiella sammanhang på vår spelplan i landstingen borde vi nog heta BlodCANCERföreningen i Örebroregionen. 

Nu under våren har dock vi "patienter på hematologen" fått möjlighet att delta i ett rehabiliteringsprojekt som onkologen står för - 10 gånger medicinsk yoga. Av 11 deltagare är vi 4 stycken med en blodcancerdiagnos, den yngsta 57 år medan den äldsta är 80 år. Helt underbar återhämtning då vi ofta genomgår tuffa behandlingar på grund av våra kroniska blodcancersjukdomar som sliter på både kropp och själ.

Vi är evigt tacksamma för att vi fått möjlighet att delta, och vill framföra vårt TACK! till initiativtagaren av detta projekt; Örebros verksamhetschef på onkologen samt Örebroregionens samordnare för Regionala Cancercentrum (RCC). Detta när våra politiker inte ville se möjligheten i en satsning på rehabilitering för cancerpatienter. TACK från glada kroniska blodcancerdeltagare som hoppas på en fortsättning för oss och givetvis nya deltagare i höst. 

 

Kram från Örebro