Integrativ cancervård

 

"ANNA"

 

Bakgrund

Några månader efter min pensionering upptäckte jag sommaren 2018 ett par små knölar på halsen. Kände mig annars fullt frisk, mådde bra och trivdes bra med livet. Men under utredningen, som pågick hela sommaren, upplevde jag stark stress med utmattningssymtom. I augusti fick jag diagnosen Hodgkins lymfom stadium 1A. Som väl är hade jag bra värden i blodet och benmärgen. Hematologläkarna ville ge mig cellgifter och strålbehandling, men det sköt jag upp.

Istället reste jag till Tyskland för integrativmedicinsk behandling även om det var väldigt dyrt! Där fick jag mycket hjälp med bland annat olika intravenösa infusioner, hypertermi (feberbehandling), kostråd, kosttillskott, naturpreparat, laserterapi, PEMF (pulsade elektromagnetiska fält) och stresshantering. Målet var att uppnå ökad vitalitet inför kommande ABVD-behandling i Stockholm, men den tyska läkaren lovade mig att sjukdomen inte skulle gå att bekämpa utan cellgifter och strålning.

Den lilla kliniken präglas av härligt glad, kärleksfull stämning, underbar änglalik personal och trevliga medpatienter. I möjligaste mån har jag fortsatt med integrativmedicinska metoder efter hemkomsten, men många av dessa behandlingar får tråkigt nog inte ges i Sverige. Den starka stressen och utmattningen min kropp lugnade ner sig och jag började njuta av livet igen, träffa familj och vänner och göra sådant som jag tycker om.

Direkt efter den tyska treveckorskuren hade knölarna på halsen minskat litet. Jag skulle vilja resa tillbaka till Tyskland många fler gånger för fortsatta behandlingar eftersom jag mådde så bra av dem. Det hade jag dock inte råd med. Under ett halvår därefter reste jag därför ganska många gånger till Santa Monica - ett holistiskt rehabcenter i Falköping, där jag fick jag bra hjälp med att stimulera och stödja kroppens naturliga läkningsprocess och hjälp med avspänning och sundare livsföring. 

 

 

En mycket bra svensk privatklinik med många olika terapiformer till betydligt mer rimliga priser än i Tyskland. Dock kan man där tyvärr inte få alla de intravenösa behandlingarna med vitaminer, mineraler och växtbaserade läkemedel, som ges i Tyskland. Men en fantastisk och väldigt omtänksam personal också på Santa Monica! Där behandlingarna som sagt är ett komplement, inte en ersättning, till cancerbehandling på sjukhus. 

Uppföljning med PET-CT feb-19 visade att cancern fanns kvar, men utan spridning och fortfarande i stadium 1A. Fortfarande mådde jag då väldigt bra fysiskt, blodproverna var bra och jag trivdes bra med livet. Nu är behandlingsstarten med ABVD-cytostatika inplanerad under maj. Jag mår fortfarande mycket bra fysiskt, är pigg och aktiv men oroar mig ganska mycket för biverkningarna. Som väl är har jag mycket bra stöd från min fantastiska familj.

Vad integrativ cancervård betyder för mig...

Man bör skilja på integrativ och alternativ medicin, eftersom utövarna styrs av olika lagstiftning. Under hela mitt vuxenliv har jag varit intresserad av integrativ medicin. Integrativ cancervård betyder för mig sådana kompletterande behandlingar som stärker kroppens självläkande förmåga med naturliga metoder utan biverkningar. De ges av leg. läkare och leg. sjuksköterskor i till exempel Kansas (USA), Mexico eller i Tyskland. 

För att i möjligaste mån hålla biverkningarna nere under cytostatikakuren planerar jag att genomföra short term fasting under 2-3 dygn kring varje cytostatikainfusion. Jag har tillämpat 5:2-fasta många gånger tidigare och det har fungerat bra för mig. Fasta vid cytostatikabehandling finns beskrivet i dessa två böcker på engelska:

För att lindra illamående tänker jag använda färskriven eller malen ingefära som te som komplement till de föreskrivna apoteksmedicinerna. 

Det finns en svensk doktorsavhandling från hematologkliniken i Uppsala som visat att patienter som får höga doser cytostatika, riskerar att drabbas av smärtsamma skador på slemhinnan i munhålan. Patienter som fick suga på is medan de fick cytostatikabehandlingen fick mindre besvär och behövde mindre smärtlindring. Så jag har bett om is, även om det främst används vid benmärgstransplantation. 

 

 

Efter kuren behöver min tarm troligen en probiotikakur för att må bra igen och få igång ett normalt immunförsvar. Via ett privat laboratorium (finns även i Sverige) kan man lämna avföringsprov och få skräddarsydda probiotika, men det kostar en hel del. Annars kan man utan avföringsprov köpa professor Stig Bengmarks evidensbaserade Super Synbiotic15, baserat på mångårig forskning. Ett pulver som man rör ut i vatten och tar dagligen under några månader för att stärka immunförsvaret. I Stig Bengmarks nyutkomna bok Välj Hälsa finns också många kostråd som är bra för alla. 

Dessutom planerar jag att hålla tät kontakt med mina nära och kära, träffa min KBT-psykoterapeut, göra avslappningsövningar och meditation varje dag, vara ute i friska luften och vara fysiskt aktiv i möjligaste mån. Men sådana råd får man ju även inom sjukvården.

Några avslutande ord 

  • Tänk på att du bestämmer själv över din kropp!
  • Be om second opinion (ny medicinsk bedömning) om du behöver det. 
  • Ge inte upp din kamp för en bättre hälsa utan cancer, även om det ibland kan vara svårt att hitta vägen vidare! Rådfråga andra och prata med andra.
  • Be om samtal med kontaktsjuksköterska, kurator, psykolog eller psyko-onkologisk sjuksköterska om du behöver prata mer om dina tankar och känslor. 
 

 

BROSCHYR OM KOMPLEMENTÄR MEDICIN

(RCC STOCKHOLM-GOTLAND)