Välkommen till "Södra"!

Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen är en del av Blocancerförbundet och vi har en bred verksamhet till gagn för blodsjuka inom vår region. Föreningen tar tacksamt emot gåvor till vårt bankgiro: 107-4566. Allt som betalas till detta konto går oavkortat tillbaka till ändamål som främjar de blodsjuka i Södra regionen. Medlemsavgifter och bidrag som betalas till vårt plusgiro: 32 34 48-1 eller vårt swish: 1234303152, täcker alla kostnader för den löpande verksamheten.
Emma Simpson Mngaalewep0 Unsplash
Bli medlem

Delar du vårt intresse? Då kan du välja att bli medlem hos oss


Bli medlem
Södras Aktiviteter (kalender) Välkommen på våra medlemsaktiviteter och föreläsningar!