Lymfom

Lymfom, också kallad Maligna (elakartade) lymfom, uppdelas i två huvudtyper: Hodgkins lymfom och non-Hodgkins lymfom. Samlingsnamnet för denna typ av cancersjukdom är (maligna) lymfom. Lymfom är en cancersjukdom som utgår från celler/vävnader/organ involverade i kroppens immunförsvar. Vanligast är att lymfkörtlar, mjälte och benmärg berörs men det är inte ovanligt att lymfom utgår från celler i hud, lever, öron- näsa- hals området, mag-tarmkanalen, centrala nervsystemet och mer sällan från andra organ. 

Lymfom drabbar främst äldre människor men förekommer i alla åldrar. Cirka 2 000 personer drabbas årligen av lymfom i Sverige. Drygt 150 av dessa insjuknar i Hodgkins lymfom medan övriga nya fall utgörs av non-Hodgkins lymfom. Orsakerna till lymfom är okända. Några riskfaktorer har visats vara försvagat immunförsvar, vissa virus och bakterier, reumatisk sjukdom samt viss ärftlighet. 

Vanliga symtom är förstorad lymfkörtel, förstorad mjälte, feber, nattsvettningar, viktnedgång och trötthet. Metoder för att fastställa diagnos och utbredning är vävnadsprover, blodprover, ryggmärgsprov, kroppsundersökning, lungröntgen, datortomografi (CT), ultraljud och magnetkamera. Lymfom kallas ibland även för lymfkörtelcancer just därför att det är ett samlingsnamn för tumörer som utgår från celler i lymfsystemet. 

Hudlymfom är en ovanlig typ av lymfom där sjukdomen primärt uppträder i huden och i de flesta fall finns sjukdomen endast i huden vid diagnos. Cirka 2 procent av alla lymfom är hudlymfom. Hudlymfom är inte en sjukdom utan en grupp av olika sjukdomar, som skiljer sig åt avseende symtom, behandling och prognos. Av hudlymfomen så är cirka 70 procent primära kutana T-cellslymfom och cirka 30 procent primära kutana B-cellslymfom. Det vanligaste hudlymfomet heter mycosis fungoides.

 

Nedan är en förenklad skiss över de olika typerna av lymfom.

B-cells lymfom:

  • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)/småcelligt lymfocytärt lymfom (SLL).
  • Kutant lymfom/hudlymfom/Kutana B-cellslymfom (CBCL)
  • Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)
  • Follikulärt lymfom (FL)
  • Hodgkins lymfom (HL)
  • Mantelcellslymfom(MCL)
  • Marginalzonslymfom (MZL)
  • Waldenströms makroglobulinemi (WM)/Lymfoplasmacytiskt lymfom (LPL)

T-cells lymfom (tex. ENKTL, T-LBL, PTCL, CTCL)

Videointervjuer om olika varianter av lymfom

De här videointervjuerna finns samlade på Blodcancerförbundets Youtubekanal, men du kan se dessa direkt genom att klicka på den röda play-knappen.

Daniel Molin, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, beskriver hur sjukdomen Hodgkins lymfom yttrar sig och hur den kan behandlas.

Hans Hagberg, docent onkologiska avdelningen Akademiska sjukhuset i Uppsala redogör i denna videointervju om diagnosen mantelcellslymfom - en ovanlig men aggressiv undergrupp till Maligna Lymfom.

 

Här nedan beskrivs mer sällsynta former av lymfom

Videointervjuerna här nedan är ett samarbete mellan Blodcancerförbundet, Skånes universitetssjukhus och Takeda. 

Medverkar gör:

Thomas Relander, överläkare och docent, VO hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes universitetssjukhus och Emma Belfrage, överläkare, Hudmottagning, Skånes universitetssjukhus.

 

Emma Belfrage, överläkare på hudmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus, berättar översiktligt om sjukdomsgruppen hudlymfom.

 

Emma Belfrage, överläkare på hudmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus, berättar om sjukdomen Mycosis Fungoides.

 

Thomas Relander, överläkare och docent, VO hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes universitetssjukhus, berättar om den ovanliga sjukdomen Sézarys syndrom.

 

Thomas Relander, överläkare och docent, VO hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes universitetssjukhus, berättar om sjukdomsgruppen Primära kutana CD30+ lymfoproliferativa sjukdomar.

 

Emma Belfrage, överläkare på hudmottagning Skånes universitetssjukhus, berättar om sjukdomsgruppen Primära Kutana B-cellslymfom.

 

Thomas Relander, överläkare och docent, VO hematologi, onkologi och strålfysik, Skånes universitetssjukhus, redogör för olika behandlingar vid hudlymfom och omhändertagande av patienter med hudlymfom.

 

 

Informationsmaterial

Läs mer i vår informationsbroschyr

Standardiserat Vårdförlopp (Maligna Lymfom)

Regionalt Vårdprogram (Maligna Lymfom)

Nationellt vårdprogram aggressiva B-cellslymfom - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Follikulärt lymfom - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Nationellt vårdprogram Hodgkins lymfom - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Nationellt vårdprogram mantelcellslymfom - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Nationellt vårdprogram T-cellslymfom - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Nationellt vårdprogram hudlymfom - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Facebook-grupp Lymfom (Hodgkins & Non-Hodgkins Lymfom)

Facebook-grupp Hodgkins Lymfom (Vi med Hodgkins Lymfom!)

Patientguide Kutant Lymfom (Hudlymfom)