Essentiell Trombocytemi (ET)

Trombocyter (blodplättar) är de blodkroppar som är nödvändiga för att blodet ska kunna levra sig normalt. De är de minsta av blodkropparna, och är mindre än hälften så stora som röda blodkroppar. Antalet trombocyter i blodet varierar normalt mellan c:a 140 och 450  miljarder per liter. När en skada uppkommer i väggen till ett blodkärl, utsöndras ämnen som aktiverar trombocyterna. Deras form förändras och de blir "klibbiga", d.v.s. de fastnar lättare i varandra och i strukturer vid skadan. På det sättet bidrar de till uppkomsten av ett skyddande internt "förband" som tätar skadan och hindrar blödning från kärlet.

Ordet "trombocytemi" innebär att antalet trombocyter är högre än normalt medan "essentiell", som kommer från latinet, anger helt enkelt att orsaken är okänd. Produktionen av trombocyter är ökad, vilket i benmärgen, där blodkropparna bildas, syns genom att förstadierna till de mogna trombocyterna är ökade,. Förstadiet till trombocyter kallas för megakaryocyter. Typiskt för trombocyterna vid essentiell trombocytemi är att de har en mer varierande storlek än normalt. 

Essentiell Trombocytemi (ET) är en relativt ovanlig diagnos med cirka 150-200 nya fall årligen i Sverige. Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är vanligast i 60-års åldern samt drabbar kvinnor i något högre utsträckning än män. ET är inte ärftlig, men i enstaka familjer förekommer det trots detta flera fall av sjukdomen eller annan blodsjukdom. 


Kortfilm om broschyren Patienthandbok MPN som handlar om att följa sina symtom

Informationsmaterial

Läs mer i vår informationsbroschyr

Patientdagbok MPN (känn igen dina symtom!)

Nationellt Vårdprogram MPN (Polycytemia Vera, Essentiell Trombocytemi, Myelofibros) 

Nordiskt Vårdprogram MPN (Polycytemia Vera, Essentiell Trombocytemi, Myelofibros) 


Registrera själv din dagshälsa på webbsida:

Via webbsidan understandoncology.com kan du som MPN-patient kontinuerligt registrera din hälsa för att också informera de läkare du har kontakt med: 
https://www.understandoncology.com/sv/allt-om-mpn/mpn10 


Registrera själv din dagshälsa i en APP:
För dig som har en Iphone eller Ipad finns denna symtomregistreringsmöjlighet också som app. Sök i appstore efter ”MPN 10”FÖRELÄSNING INT. RIKSMÖTE MPN (2018) - Dr. CLAIRE HARRISON