Akut Lymfatisk Leukemi (ALL)

Det finns flera typer av akut leukemi. En form (lymfatisk) är vanligast hos barn, medan en annan (myeloisk) främst drabbar vuxna personer. Medianåldern vid insjuknande är 5 år hos barn och drygt 50 år hos vuxna. Akut Lymfatisk Leukemi är som namnet antyder en aggressiv blodcancerform som orsakas av att omogna vita blodkroppar delar sig okontrollerat. De sjuka cellerna som kallas lymfoblaster kan inte utvecklas till mogna vita blodkroppar (lymfocyter). Produktionen av lymfocyter kan tränga undan produktionen av normala blodkroppar.  

Feber, skelett- och ledsmärtor,  trötthet, avvikande blodstatus samt lymfadenopati/ hepatosplenomegali är vanliga symptom hos den som drabbats av ALL. Orsakerna till sjukdomen ifråga är inte klarlagda, där det emellertid existerar vissa studier som talar för att ärftlighet kan ha en viss betydelse. ALL drabbar ungefär 100 personer årligen i Sverige och förekommer i alla åldrar. Vidare är prognosen åldersberoende, varpå resultaten av behandling är bäst för patienter upp till 45 år.

Emellertid har prognosen förbättrats under senare år för samtliga åldersgrupper. Denna beror dock inte endast på ålder samt allmäntillstånd, utan också av sjukdomens karaktär. Vilken typ av ALL det gäller, initialt svar på behandling och förekomsten av särskilda genetiska förändringar i de sjuka cellerna är exempel på andra faktorer som har betydelse för den enskilda prognosen. 

 

Läs gärna Blodcancerförbundets broschyr om ALL via denna länk

 

Informationsmaterial

Lär dig mer om ALL genom att läsa vår informationsbroschyr

Nationellt Vårdprogram ALL

Nationella Riktlinjer ALL

Stödgrupp ALL (Facebook-grupp)