Föreläsningar och temadagar

Att sprida kunskap om sånt som berör blodcancer är ett av Blodcancerförbundets viktigaste uppgifter. Det kan handla om information kring exempelvis nya behandlingsalternativ, hur det är att leva med en blodcancerdiagnos, den senaste forskningen kring en viss sjukdom, vart det går att vända sig för att få stöd, samt diverse psykosociala faktorer som är värdefulla att belysa närmare.

Ett sätt att nå ut med denna information till vårdtagare, närstående, personal inom hematologin samt allmänheten är via Blodcancerförbundets temadagar. Dessa aktiviteter sker på riksnivå och ska ses som ett komplement till de lokala medlemsaktiviteterna som våra lokalföreningar anordnar under året. Temadagarna är gratis för alla medlemmar som dessutom har företräde om det är begränsat med platser. Övriga intresserade deltagare får betala en mindre avgift. 

Vilka temadagar har då Blodcancerförbundet på gång för närvarande? Alla aktiviteter på riksnivå som förbundet anordnar hittar du under Evenemang och där hittar du också en rad olika inspelade diagnosföreläsningar som du fritt kan ta del av.

Varmt välkommen! 

Vid frågor om dessa aktiviteter, vänligen kontakta förbundskansliet på 08 546 40 540 (kl. 10.00-12.30 vardagar) alternativt via info@blodcancerforbundet.se