Projektet Livskraft (Cancerrehab)

(Projektet avslutades och summerades 2020)

 


BAKGRUND

Vid årets femte sammanträde 2018 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 53 miljoner kronor till 18 nyskapande och utvecklande satsningar över hela Sverige. Däribland till Blodcancerförbundets projekt Livskraft vars syfte är att skapa förutsättningar för stöd och tydligare information, och därmed även bättre mående, hos berörda av cancer. Projektet riktar sig främst till personer som just har avslutat sin cancerbehandling och kommer att pågå i två års tid med start den 1 november 2018.

Det slutliga målet med Livskraft är att arbeta fram en digital plattform som kommer verka i mellanrummet mellan vården, rehabiliteringen och det ideella stöd patientföreningar erbjuder. Syftet är alltså att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer. Projektet har även som delmål att på sikt påverka vården mot en mer patientrelaterad rehabilitering. 

Livskraft kommer alltså att erbjuda digitalt stöd till alla cancerberörda. Detta i första hand via den interaktiva webbportalen www.alltomcancerrehab.se. En samlingsplats för cancerberörda som förhoppningsvis kommer vara värdefull för den som eftersöker mer information om vanliga symtom/biverkningar vid cancersjukdom samt hur man bäst kan hantera dessa. Ovälkomna nya följeslagare i livet som exempelvis fatigue, cytohjärna och depression. 


PRESENTATIONSMATERIAL LANSERINGSEVENT (26 OKTOBER 2019) 


 


 


 


 


 
Projektet sker med ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden