Nätverket mot cancer

Nätverket Mot Cancer (NMC) startade som ett projekt år 2009, inför riksdagsvalet som skulle hållas året därpå. Syftet med projektet var att lyfta gemensamma frågor för cancerprofilerade patientorganisationer gentemot politiker och media. Det lyckade projektet ledde till att man år 2011 beslutade att NMC skulle drivas vidare i form av en ideell förening med ett starkt intressepolitiskt fokus. Sedan dess har "Nätverket" växt stadigt och består för närvarande av dryga dussintalet nationella patient- och intresseorganisationer.

En rättvis cancervård, stärkta patienträttigheter och cancerprevention är NMC:s huvudfrågor. Andra viktiga mål är att öka förståelsen för de cancerberördas situation, bidra till att de drabbade av ovanliga cancerdiagnoser får sin röst hörd, samt tillgång till god rehabilitering för alla canceröverlevare. Genom förbundets samarbete i Nätverket mot cancer bidrar vi till att genomföra framgångsrika evenemang som exempelvis Världscancerdagen, riksdagsseminarier och seminarier under Almedalsveckan på Gotland.

 

Blodcancerförbundet är stolt över att vara medlem i NMC. Vi ser vårt medlemskap i "Nätverket" som en självklarhet eftersom det i de flesta fall krävs insatser på bred front av flertalet olika aktörer för att få till intressepolitiska förändringar. Och det är just detta som NMC är så bra på, vare sig det gäller att attrahera landets högsta beslutsfattare inom vården till olika aktiviteter eller skapa nationell debatt.

Blodcancerförbundet representeras i Nätverket mot cancers styrelse genom att förbundsstyrelsens ledamot Bo Karlsson sitter som ledamot i styrelsen. 

Tillsammans är vi starka!