Höstmöte 2017

34 medlemmar hade mött upp till en god lunchbuffé och trevlig samvaro.
Temat för mötet var att med dietisten Emma Grek få råd och hjälp hur vi bäst äter så näringsriktigt som möjligt både när vi är under behandling och när vi har symtomfria perioder.
Emma är knuten till Hematologen på USÖ och är en ny resurs på avdelningen.