Regionalt cancercentrum sydöst, RCC Sydöst

RCC sydöst är ett kunskaps- och serviceorgan i sydöstra sjukvårdsregionen som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum ska utveckla cancervården utifrån ett tydligt patientperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin.

Fler nyheter


Alla nyheter