1177 Alltid öppet

När man söker efter på KS i Solna på 1177, så måste man söka på ”Mottagning Hematologi Solna”. Detsamma gäller övriga mottagningar på NKS. Är det däremot Hematologmottagningen på Huddinge man söker, så söker man på just det: ”Hematologavdelningen och dagvård Huddinge”! Hematologavdelningen på SÖS hittar man på samma sätt.

Fler nyheter


Alla nyheter