Samverkan om Digital Tillgänglighet

Information om påverkansarbetet ang. Region Stockholms digitala vårdkommunikation via webbplatser och appar samt om webbplatser som informerar om vårdappen Alltid Öppet

Blodcancerföreningen Stockholms län ska samverka med Funktionsrätt Stockholms län för att öka den digitala tillgängligheten. Med våra samlade erfarenheter och kunskaper som användare av olika digitala tjänster kan vi ge specifik input som kan bidra i detta arbete. Funktionsrätt Stockholms län har större möjlighet att påverka Region Stockholm via samverkan i dessa frågor då de representerar 45 patientföreningar. 

Vår ambition är också att patientperspektivet skall efterfrågas när nya digitala lösningar och tjänster skall upphandlas, utvecklas och implementeras/införas inom Region Stockholm. Regionen skall också ansvara för att det finns utbildningar/kurser och stöd- och supporttjänster (via telefon, webb eller offentliga samlingslokaler som t ex bibliotek) i hur dessa nya webbplatser eller appar skall användas, vilket också bör ingå i regionens upphandling. Ett aktuellt exempel inom hematologin är nu vårdappen Alltid Öppet, där hematologiska kliniker inom Regionen digitalt vill kommunicera med oss patienter.

På dessa webbplatser finns information för dig som vill veta mer om vårdappen Alltid öppet:

https://www.slso.regionstockholm.se/vard-hos-oss/alltid-oppet/

https://alltidoppet.se/

https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/alltid-oppet/

https://www.karolinska.se/for-patienter/digitala-tjanster-pa-karolinska/alltid-oppet/

Fler nyheter


Alla nyheter